Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

9. září 2009 podepsal ministr zahraničí České republiky Jan Kohout a jeho rakouský protějšek Michael Spindelegger v Mikulově Memorandum o porozumění o zřízení Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví. Konference zahájila fakticky svou činnost v listopadu 2009 v Praze.

Jejím cílem je kriticky a s odstupem reflektovat vzájemně se prolínající historické a společenské události obou zemí a posílit tak vědomí společného dědictví u veřejnosti obou zemí za pomoci kritické reflexe jejich historie.

„Tato komise je jasným důkazem ochoty společně a otevřeně jednat o naší vzájemné historii ve dvacátém století, ke které patří klíčové roky 1968 a 1989 jako jedny z nejdůležitějších kapitol bezprostřední poválečné historie.“ Michael Spindelegger (při setkání v Mikulově 9.9.2009)