Školné a poplatky

Školné pro akademický rok 2024/2025

  • Standardní výše školného je sjednána v dodatku smlouvy o studiu, kterou s vámi uzavřeme nejpozději v den zápisu do prvního ročníku.
  • Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia.
  • Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách bez navýšení.

Praha (půlroční platba)

Bakalářské studium (prezenční i kombinovaná forma)
Všechny studijní programy (mimo EBP) 34.900 Kč
Economics, Business, Politics (EBP) 48.400 Kč
Navazující magisterské studium (prezenční i kombinovaná forma)
Všechny studijní programy 38.900 Kč

 

Český Krumlov (půlroční platba)

Bakalářské studium (kombinovaná forma)
Všechny studjní programy 30.900 Kč
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma)
Všechny studijní programy 33.900 Kč

 

Postgraduální studium MBA / MPA / LL.M. / P.G.D.J.

MBA – Management a kybernetická bezpečnost 130.000 Kč (157.300 Kč s DPH)
Nadstavba MBA: Řízení informačních rizik a krizové řízení po kybernetickém útoku 39.000 Kč (47.190 Kč s DPH)
MPA – Veřejná správa a lidské zdroje 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH)
MPA – Bezpečnostní a krizový management 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH)
MPA – Diplomacie 95.000 Kč (109.700 Kč s DPH)
MPA – Inovační management 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH)
MPA – Moderní veřejná služba 82.000 Kč (99.220 Kč s DPH)
LL.M. – Ochrana informací 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH)
LL.M. – Alternativní řešení sporů 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH)
P.G.D.J. – Média a současné mediální prostředí 79.000 Kč  (95.590 Kč s DPH)
  • Standardní doba bakalářského studia: 3 roky / 6 semestrů.
  • Standardní doba navazujícího magisterského studia: 2 roky / 4 semestry.
  • Administrativní poplatky spojené se studiem naleznete zde.