Společná česko-rakouská kniha o dějinách. Přednáškový a diskusní cyklus

Z podnětu Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) zpracovává česko-rakouský tým populárně naučnou knihu a didaktický materiál pro školní vyučování o moderních dějinách obou zemí a jejich společností v 19. a 20. století. Ve čtyřdílné diskusní řadě dostává veřejnost možnost seznámit se s dosavadními výsledky práce na knize, položit autorům otázky a nastolit vlastní témata, která by měla být v knize zohledněna.

Na české straně projekt finančně podporují Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina a na rakouské straně Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraničí, Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a pro ženy, Fond budoucnosti Rakouské republiky a spolkové země Vídeň, Dolní Rakousy a Horní Rakousy.

Praha, úterý 1. března 2016, 16:00

Rakouské kulturní fórum v Praze, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

Hanns Haas – Lukáš Fasora – Luboš Velek – Richard Hufschmied – Rudolf Kučera – Stefan Eminger – Ota

Konrád – Jaroslav Šebek

„Dlouhé“ 19. století

První světová válka

První československá a rakouská republika

Brno, čtvrtek 31. března 2016, 18.00

Moravská zemská knihovna v Brně – Rakouská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno

Arnold Suppan – Petr Koura – Tomáš Dvořák – David Schriffl – Václav Šmidrkal

Druhá světová válka a poválečné uspořádání (1938–1948/55)

V nepřátelských blocích studené války (1948/55–1968)

Znojmo, čtvrtek 7. dubna 2016, 19:00

Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Dům umění, Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo

Walter Reichel – Václav Petrbok – Niklas Perzi – David Kovařík – Sandra Kreisslová

Stereotypy a narativy

Život na hranici

Jihlava, úterý 12. dubna 2016, 18:00

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, 586 01 Jihlava

Niklas Perzi – Václav Šmidrkal – Hildegard Schmoller – Miroslav Kunštát

Reforma, stagnace a krize (1968–1985)

Revoluce, neoliberální obrat a evropská integrace (1986–2004)

Pořadatel:

  • Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i.

Koordinátor projektu na české straně:

Kontaktní osoba:

Podrobnější informace k projektu naleznete na Společná Česko-rakouská kniha o dějinách