Economics, Philosophy, Politics (Mgr.)

Praha
Anglicky
Magisterské studium
Prezenční
Economics, Philosophy, Politics

Proč zvolit studijní program
Economics, Philosophy, Politics?

Zajímají vás ekonomické, filozofické a politické výzvy 21. století? Chcete se naučit kriticky analyzovat současné ekonomické a politické prostředí a stát se lídrem a inovátorem v soukromém, veřejném či neziskovém sektoru? Magisterský studijní program Economics, Philosophy, Politics vám poskytne potřebné znalosti a dovednosti.

Profil absolventa

Tento studijní program je určen studentům, kteří chtějí získat hluboké znalosti a dovednosti v oblasti ekonomie, filozofie a politiky a uplatnit je v široké škále profesí v soukromém, veřejném i neziskovém sektoru.

01

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění jako ekonomičtí a političtí analytici, manažeři, konzultanti, diplomaté, výzkumníci a v dalších profesích vyžadujících ekonomickou expertízu, kritické myšlení a schopnost činit informovaná rozhodnutí v komplexních situacích. Uplatnění je možné v národních i mezinárodních institucích, firmách, bankách, konzultačních společnostech, think-tancích i akademické sféře.
02

Co budete umět

Získáte hluboké znalosti ekonomických teorií a principů, filozofických a etických základů společnosti i politických systémů a institucí. Naučíte se analyzovat makroekonomické indikátory, hodnotit ekonomickou politiku, kriticky zkoumat ekonomické teorie a metody, aplikovat ekonomické zásady a morální hodnoty v rozhodovacích procesech. Budete schopni předvídat budoucí trendy, formulovat inovativní nápady a činit informovaná rozhodnutí v komplexních situacích.
03

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce (po - čt) s povinnou docházkou.
04

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá formou motivačního dopisu nebo individuálního motivačního pohovoru. Předpokladem pro přijetí je úspěšně zakončené vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského studijního programu a dobrá znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplmové práce a ústní zkoušky ze stanovených předmětů.

Parametry programu

Titul

Mgr.

Forma studia

Prezenční

Délka studia

2 roky

Jazyk studia

Angličtina

Místo studia

Praha

Školné za semestr

Praha 55.000 Kč (možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení)

Forma přijímacího řízení

Motivační dopis nebo individuální motivační pohovor (našim absolventům stačí pouze přihláška)

Začátek akademického roku

30. 9. 2024

.

Garant programu

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Ekonomka, má řadu vědeckých publikaci s dobrým mezinárodním citačním ohlasem. Je členkou redakčních rad a recenzentkou indexovaných domácích i zahraničních časopisů a předsedající členkou akademické rady prestižních mezinárodních konferencí.
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Studijní plán

Výpis předmětů

 • Macroeconomics
 • Open economy macroeconomics
 • Great Thinkers in Political and Economic Thought
 • Economic policy of European Union
 • Money, Banking and the Financial System
 • World economy
 • Selected Issues of Political Philosophy
 • Law and Economics of Property Rights
 • Social research and scientific Methods
 • Economic decision-making and Political Systems
 • Globalisation - Economical and Social Conflicts
 • Economics and Politics of Institutions
 • Diplomacy in practice
 • Migration and its Economical and Political Impacts
 • Moral Foundations of Society
 • Optimum Currency Area Theory and Practice
 • Microeconomics
 • Security and New Economic Order
 • Challenges of European Governance
 • International Private Law and International Business Law
 • Diploma seminar
 • Law of European Union
 • Contemporary Challenges to Political Parties and Party Representation
 • Thesis

 

Zobrazit detailní studijní plán

Doporučené postgraduální programy

Na Vysoké škole CEVRO můžete pokračovat ve studiu prestižních postgraduálních programů. Námi navrhované programy si můžete zobrazit níže: 

Koho u nás potkáte

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bezpečnost
Pedagog Vysoké školy CEVRO, dříve český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi.
doc. JUDr. Ivana Štenglová

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Právo
Právnička, specialistka na obchodní právo. Působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu a jako členka komisí pro rekodifikaci občanského a obchodního práva, je také členkou Legislativní rady vlády ČR.
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Ekonomie
Ekonomka, má řadu vědeckých publikaci s dobrým mezinárodním citačním ohlasem. Je členkou redakčních rad a recenzentkou indexovaných domácích i zahraničních časopisů a předsedající členkou akademické rady prestižních mezinárodních konferencí.
Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ekonomie
Ekonomka s doktorským titulem v oboru hospodářská politika na VŠE. Od roku 2014 působí jako analytička na Úřadu vlády ČR. Specializuje se na mikroekonomii a ekonometrii. Již několik let působí jako hodnotitelka Technologické agentury ČR.
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

Politologie
Politolog, věnuje se otázkám občanské společnosti, demokracie, veřejné sféry, politické kultury, lobbingu a evropské identity. Je aktivní v neziskovém sektoru a v komunální politice, je autorem nebo spoluautorem řady monografií a vědeckých článků.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

logo_kpr.png PS_logo.png logo-nato.png logo_mpo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie