Inovační management (MPA)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Inovační management

Proč zvolit studijní program
Inovační management?

Ve spolupráci s našimi partnery Future Advances Technologies z.ú. (Future Forces Forum) a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu vám představujeme nový elitní postgraduální vzdělávací program.

Studium je otevřeno všem zájemcům, ale primárně je určeno pro střední a vyšší management a odborný management institucí veřejného sektoru a soukromých společností, zejména pak pro ty, kteří budou plnit různé úkoly v oblasti praktického využití technologického pokroku pro další pozitivní rozvoj společnosti.

Základem udržení konkurenceschopnosti produktů v oblasti podnikání a udržení adekvátnosti produktů v oblasti veřejných služeb je jejich soustavná inovace založená na absorpci technologického pokroku.

Optimální realizace efektivních inovačních projektů vyžaduje existenci kvalifikovaných manažerů v oblasti inovačního managementu.

Tento třísemestrální postgraduální kurz (MPA forma) by měl přispět ke komplexní odborné přípravě manažerů v oblasti inovačního managementu a k vytvoření dostatečné robustní kapacity manažerských zdrojů v oblasti přípravy a implementaci inovačních projektů v ČR v následujících letech. 

Profil absolventa

 • Absolventi programu budou schopni a připraveni aktivně a komplexně řídit procesy tvorby inovačních produktů a jejich praktické implementaci v rámci strategické tržní optimalizace veřejných a soukromých institucí.

 • Absolventi programu budou schopni a připraveni aktivně a komplexně řídit vytváření, činnost a využívání různých procesních prvků inovačních infrastruktur (inkubátory, akcelerátory, startupy atd.) pro realizaci inovačních produktů.

Zahájení další studijní skupiny:

Podzim 2024

Přihlášky přijímáme do:

31. srpna 2024

 Banner na web Workshop In (1).jpg

Odbornými garanty programu jsou

RNDr. Pavel Štalmach, MBA a Tomáš Pluhařík

.

V rámci lektorského týmu působí:

Tomáš Pojar, M.A.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc
PhDr. Jakub Landovský, PhD.
Mgr. František Šulc
Prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD.
Mgr. Daniel Koštoval
Ing. Jiří Baloun, PhD., MSc
Ing. Jaroslav Šmíd
Ing. Miroslav Feix, M.S.
PhDr. Jan Paďourek
Ing. František Mičánek, PhD.
Ing. Karel Řehka
Tomáš Pluhařík
RNDr. Pavel Štalmach, MBA
Mgr. Osman Salih
Ing. Michal Procházka
Jaromír Zahrádka, PhD.
Mgr. Jana Žaludová
Mgr. Matěj Malecha

Obsahová struktura vzdělávacího programu

1. semestr

(celkem 72 hodin)

 • Teorie inovací (inovace, klasifikace a řády inovací, zdroje inovací, inovační proces)
 • Inspirace k inovacím (nástroje k tvorbě nápadů, cvičení kreativity, agilní hry)
 • Inovační ekosystémy (stát/soukromý sektor, inovační inkubátory a startupy, korporátní R & D, transfer technologie)
 • Storytelling (data, customer stories, vlastní leadership story)
 • Etika, bezpečnost a regulace inovací
 • Vyjednávání o inovacích (strategie, techniky)
 • Právní otázky tvorby inovací (duševní vlastnictví, transakční právo)
 • Škálování inovací (techniky a metody, tvorba pre-mortem příběhů)
 • Strategický management inovací (strategický management, národní a mezinárodní management, lobbying)
 • Týmová spolupráce, organizační kultura a tvorba inovací
 • Ekonomické a investiční otázky tvorby inovací (financování inovací, ekonomika inovací, investiční modely pro inovace, kapitálový trh, fúze a akvizice)
 • Tvorba business modelů inovací (vstup na trh, rozvoj trhu, inkrementální modely)

2. semestr

(celkem 72 hodin)

 • Organizační a projektový management inovací (kultura, transfery)
 • Leadership inovací (team management, tvorba týmu, řízení týmu v krizi)
 • Tvorba inovační a investiční dokumentace (inovační dokumentace, investiční dokumentace, prospekt inovace, due dilligence proces)
 • Tvorba startupů (Lean startup, Startup canvas workshop)
 • Teorie produktu a produktového designu (Frugal inovace, systemic inventive thinking, design ve státní správě)
 • Lean canvas tvorba produktu
 • Inovace – Desing Thinking – teorie
 • Inovace – Design Thinking – praxe
 • Tvorba inovační produktu
 • Produktový vývoj a design thinking cvičení
 • Teorie prezentace inovací (prezentace inovace investorům, prezentace inovace uživatelům)
 • Prezentace inovačních produktů – cvičení

3. semestr

(celkem 72 hodin)

 • Healtech
 • Biotech
 • Vlastní inovační projekty – cvičení
 • Low Carbon and sustainibility
 • Design udržitelných služeb
 • Vlastní inovační projekty – cvičení
 • Umělá inteligence
 • Vlastní inovační projekty – cvičení
 • Autonomní systémy
 • Kvantové systémy
 • Vlastní inovační projekty – cvičení
 • Robotika
 • AR, VR Enhanced Reality
 • Vlastní inovační projekty – cvičení
 • Inovační trendy a predikce pro 21. století
 • Prezentace vlastního inovačního projektu / produktu

 Závěrečná práce

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí. 

Cena studia 

 • Cena studijního programu MPA – Inovační management na Vysoké škole CEVRO činí 109.000 Kč  (+ 21 % DPH – jedná se o ceny za celé studium). 
 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 93.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Příslušníci ozbrojených složek státu a integrovaného záchranného systému mají automaticky nárok na slevu 10 % z ceny studia.

Ukončení certifikátem MPA

 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie