Bezpečnostní a krizový management (MPA)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Bezpečnostní a krizový management

Proč zvolit studijní program
Bezpečnostní a krizový management?

Speciální a elitní třísemestrální postgraduální vzdělávací program MPA – Bezpečnostní a krizový management vznikl v rámci činnosti Centra transatlantických vztahů Vysoké školy CEVRO (PCTR) a Centra bezpečnostních studií (CEBES).

Na základě analýzy existujících možností postgraduálního vzdělávání vrcholového i středního managementu působícího v oblasti veřejné správy bezpečnosti a krizového řízení v České republice byl navržen následující sektorově orientovaný MPA vzdělávací program „MPA – Bezpečnostní a krizový management“, zaměřený na odbornou a manažerskou přípravu vybraných pracovníků v oblasti komplexního řízení a řešení nejrůznějších otázek bezpečnostního a krizového managementu.

Profil absolventa

Program MPA – Bezpečnostní a krizový management je určený zejména pro vrcholový a střední management nejrůznějších institucí a subjektů působících v oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

Zahájení další studijní skupiny:

Podzim 2024

Přihlášky přijímáme do:

30. června 2024

Odbornými garanty programu jsou

Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v zál.

Před rokem 1989 vystudoval Vysokou školu pozemního vojska a postgraduální a studium na VA Brno. Od roku 1975 do roku 1992 vykonával v armádě řadu velitelských funkcí. V letech 1993 – 94 studoval na Vysoké válečné škole Armády Spojených Států Amerických (Pensylvánie). Od roku 1996 do konce roku 2002 vykonával velitelské a štábní funkce v AČR, svoji vojenskou kariéru zakončil funkcí Náčelníka Generálního štábu AČR. Od roku 2003 pracoval v pozicích předsedy dozorčích rad V roce 2003 založil konzultantskou firmu Generals s. r. o., která se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti a řízení projektů. Jeho lektorská činnost je zaměřena na přednášky o bezpečnosti, reformy ozbrojených sil ČR, energetické bezpečnosti a další související oblasti. Je zakládajícím členem České Euro-Atlantické Rady.
Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v zál.

Obsahová struktura vzdělávacího programu

1. semestr 

Obecný rámec bezpečnostního a krizového managementu
Odborný garant modulu: Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.

 1. Teorie bezpečnosti
 2. Bezpečnost a její řízení
 3. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní schopnosti
 4. Strategický a operační management bezpečnosti
 5. Ústavní a právní rámec bezpečnosti a krizového řízení v České republice
 6. Mezinárodní rámec zajištění bezpečnosti a krizového řízení 

2. semestr 

(celkem 72 hodin)
Praktické otázky bezpečnostního a krizového managementu

Odborný garant modulu: RNDr. Pavel Štalmach, MBA

 1. Základní normy mezinárodního práva válečného / Bezpečnostní systém České republiky
 2. Modelování bezpečnosti a příprava bezpečnostní politiky
 3. Integrovaný záchranný systém ČR (krizový management)
 4. Ochrana informací – významný aspekt bezpečnosti
 5. Zdrojový rámec zajištění bezpečnosti
 6. Outsourcing a privatizace bezpečnosti
 7. Úloha obranného a bezpečnostního průmyslu v systému bezpečnosti ČR
 8. Manažerské nástroje a dovednosti

3. semestr

(celkem 72 hodin)

Specializační modul
Odborný garant modulu: Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v záloze

Pevná část:

 1. Aktuální otázky zajištění bezpečnosti ČR
 2. Kybernetická bezpečnost (pohled NBÚ)
 3. Bezpečnost společností
 4. Kybernetická bezpečnost – IT
 5. Zákon 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

Volitelná část
(studenti si volí z následujícího výběru výukových bloků):

Modul č. I – Evropská a česká bezpečnost po studené válce (garant: Tomáš Pojar, M.A.)

 1. Současné bezpečnostní prostředí v Evropě; hrozby a rizika evropské bezpečnosti
 2. Klíčová témata současné evropské bezpečnosti (vztahy mezi Ruskem a Evropou, energetická bezpečnost, kybernetická bezpečnost, environmentální bezpečnost)
 3. Institucionální zajištění evropské bezpečnosti a rozvoj evropské bezpečnostní architektury

Modul č. II – Armáda České republiky a její reforma po roce 1989 (garant Ing. Jiří Šedivý)

 1. Teritoriální obrana versus expediční schopnosti
 2. Ekonomie obrany; výdaje na obranu v kontextu veřejných rozpočtů – současný stav
 3. Budoucí rozvoj OS ČR v horizontu 10-ti let s výhledem dalších 5-ti let
 4. Český obranný průmysl po roce 1989

Modul č. III – Bezpečnostní politika České republiky po roce 1989 (garant: RNDr. Pavel Štalmach, MBA)

 1. Aktuální mapa bezpečnostních rizik České republice
 2. Migrační a azylová politika v České republice
 3. Boj proti terorismu a Česká republika

Modul č. IV – Vybrané otázky krizového řízení v ČR (garant: Ing. Miroslav Štěpán)

 1. Schopnost reakce systému krizového řízení na nejvýznamnější tendence
 2. Havarijní a krizové plánování
 3. Ochrana kritické infrastruktury 

Modul č. V – Vnitřní bezpečnost ČR (garant: doc. PhDr. Martin Hrinko, Ph.D., MBA)

 1. Aktuální otázky politiky vnitřní bezpečnosti v ČR
 2. Aktuální otázky politiky vnitřní bezpečnosti na úrovni EU
 3. Aktuální otázky extremismu, terorismu a radikalizace
 4. Aktuální otázky protidrogové politiky 

Výuka v modulech bude doplněna vždy o exkurs do aktuálních zajímavých problémů mezinárodních vztahů a bezpečnosti.

V rámci lektorského týmu působí:

 • Ing. Jiří Šedivý (arm. gen. v záloze)
 • RNDr. Pavel Štalmach, MBA
 • Ing. Vladimír Karaffa, CSc.
 • plk. Ing. Pavel Nepovím, MBA
 • JUDr. Cyril Svoboda
 • Jan Jireš, PhD
 • doc. PhDr. Martin Hrinko, Ph.D., MBA
 • genmjr. Ing. Rostislav Pilc
 • JUDr. Tomáš Sokol
 • Tomáš Pojar, M.A.
 • Ing. Jiří Martinek (genpor. v záloze)
 • PhDr. Vladimíra Říhová
 • Ing. Vladimír Lazecký
 • Mgr. Martin Klimakovský
 • Ing. František Mičánek, Ph.D., brigádní generál v záloze
 • Mgr. Daniel Koštoval 
 • Plk. František Habada
 • Vybraní příslušníci NBÚ 

Další přednášející jsou vybíráni podle aktuálních témat.

 

Semestrální práce

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

 

Závěrečná práce

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí. 

Cena studia 

 • Cena studijního programu MPA – Bezpečnostní a krizový management na Vysoké škole CEVRO činí 109.000 Kč  (+ 21 % DPH – jedná se o ceny za celé studium). Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 93.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Příslušníci ozbrojených složek státu a integrovaného záchranného systému mají automaticky nárok na slevu 10 % z ceny studia.
Ukončení certifikátem MPA
 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie