Alternativní řešení sporů (LL.M.)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Alternativní řešení sporů

Proč zvolit studijní program
Alternativní řešení sporů?

Zajímá vás mimosoudní řešení sporů, mediace či arbitráž? Začněte studovat postgraduální studijní program Alternativní řešení sporů.

Získáte znalosti práva v rozsahu potřebném pro další uplatnění v oblasti alternativních řešení sporů (např. jako mediátor nebo firemní ombudsman).

Profil absolventa

 • určeno pro Vás, kteří se ve své profesní praxi setkáváte s problematikou řešení sporů (spotřebitelských i jiných)
 • máte ambici uplatnit se v profesi mediátora, firemního ombudsmana, rozhodce,
 • jste absolventem navazujícího magisterského studia právního zaměření,
 • nebo absolventem magisterského studia souvisejících oborů,
 • případně jste absolventem jiného vysokoškolského studia a máte dlouhodobou praxi právního zaměření
Zahájení další studijní skupiny:

Jaro 2025

Přihlášky přijímáme do:

30. listopadu 2024

Odbornými garanty programu jsou

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

Specialistka na občanské právo procesní, soudní ochranu práv, justiční systém, působí na Právnické fakultě UK v Praze a Vysoké škole CEVRO. Je členkou Mezinárodní asociace procesního práva, autorkou a spoluautorkou řady publikací (komentářů k zákonům, vysokoškolských učebnic ad.), rozhodcem Rozhodčího soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

LL.M. Alternativní řešení sporů
Advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR (alternativního řešení sporů) České advokátní komory, lektorka mediace na České advokátní komoře, vedoucí zkušební komise u státních zkoušek z mediace na Ministerstvu spravedlnosti a ČAK.
PhDr. Andrea Matoušková

PhDr. Andrea Matoušková

LL.M. Alternativní řešení sporů
Ředitelka Probační a mediační služby ČR; členka několika expertních týmů působících v rámci ČR (mediace, kriminalita mládeže, prevence kriminality) a zahraničí (radikalismus, mládež, oběti trestných činů); přednáší externě na Univerzitě Karlově, autorka a spoluautorka publikací a odborných článků.
JUDr. Tomáš Horáček, PhD.,

JUDr. Tomáš Horáček, PhD.,

LL.M. Alternativní řešení sporů
Advokát, odborný asistent na Právnické fakultě UK v Praze, specializuje se zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy a řešení obchodních sporů. Je rozhodcem u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále působí jako mediátor a je členem Asociace mediátorů Slovenské republiky.

Obsahová struktura vzdělávacího programu

Časový rozsah

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 5 bloků po dvou dnech – 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.
 • Do každého semestru jsou dle doporučení vyučujících a na základě aktuálního stavu a perspektiv právní úpravy a právní praxe vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy. 

1. semestr

(celkem 60 hodin)
Soukromé právo a mimosoudní řešení sporů – obecně

 1. Základy soukromého práva s důrazem na uplatnění alternativního řešení sporů
 2. Vztah ADR a soudní ochrany práv
 3. Psycho-sociální dovednosti v komunikaci
 4. Mediace – podstata, druhy
 5. Mediační styly a školy: facilitativní, evaluativní, transformativní mediace
 6. Mediace rodinná
 7. Mediace obchodní
 8. Mediace ve věcech spotřebitelských
 9. Mediace – případové studie 

2. semestr

(celkem 60 hodin)
Mimosoudní řešení sporů ve spotřebitelských sporech, Arbitráž

A) Mimosoudní řešení sporů – spotřebitelské spory

 1. Mimosoudní řešení sporů se zaměřením na spotřebitelské spory
 2. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů),
 3. Mimosoudní řešení sporů v rámci ERÚ (případové studie)

B) Arbitráž

 1. Psycho-sociální dovednosti arbitra
 2. Národní rozhodčí řízení se zaměřením na Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (RS) – rozbor řádu RS
 3. Mezinárodní rozhodčí řízení – informace, rozbor řádů a praktické zkušenosti s Rozhodčím soudem mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Rozhodčím soudem obchodní komory ve Vídni (VIAC), a řízení dle pravidel Uncitral (ad hoc řízení)
 4. Řízení u sportovního rozhodčího soudu v Lausanne (TAS/CAS)
 5. Zvláštní řízení v České republice i zahraničí se zaměřením na doménové spory
 6. Psychosociální dovednosti v praxi – případové studie

3. semestr

(celkem 30 hodin)
Individuální konzultace a zpracování závěrečné práce. Metodologický seminář. Obhajoba závěrečné práce.

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře a přednášky domácích i zahraničních hostů na aktuální témata. Součástí budou i praktická cvičení psychosociálních a stylistických dovedností arbitra a mediátora. 

Partnerem programu je Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Semestrální práce

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučujeme) audio vizuálními záznamy.

Závěrečná práce

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučujeme) audio vizuálními záznamy.ena studia 
 • Cena studia je 109.000 Kč  (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 93.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem LL.M.

 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí.

 

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie