Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

Svazek 1

Michal Stehlík – Gerald M. Sprengnagel (eds.): Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, Praha: Univerzita Karlova 2013, 245 s. ISBN 978-80-7308-480-6

Svazek 2

Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.): Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko 1933–1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2017, 274 s. ISBN 978-80-87782-80-4.

Svazek 3

Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (eds.): Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2017, 325 s. ISBN 978-80-88304-12-8.

Svazek 4

Hildegard Schmoller – Miroslav Kunštát – Monika Březinová (eds.): Z 20. století do nového tisíciletí. Československo / Česká republika a Rakousko 1986–2016. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2022, 275 s. ISBN 978-80-88304-76-0.

Svazek 5

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.): Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2021, 266 s., ISBN 978-80-88304-48-7.

Ostatní

Christoph Cornelissen, Roman Holec, Miroslav Kunštát (eds.): Média a veřejnost. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, Vol. 13, 2013, No 1–2., s. 270, ISSN 1213-4449 stuter.fsv.cuni.cz

Niklas Perzi – Ota Konrád – Hildegard Schmoller – Václav Šmidrkal (eds.): Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. Weitra: Bibliothek der Provinz 2019, 416 s., ISBN 978-3-99028-817-7

Václav Šmidrkal – Ota Konrád – Hildegard Schmoller – Niklas Perzi (eds.): Sousedé. Česko-rakouské dějiny. Praha: NLN; Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2020, 406 s., ISBN 978-80-7422-732-5 (NLN), 978-80-88304-19-7 (MÚA).