Semestrální kurz: Řízení informačních rizik a krizové řízení po kybernetickém útoku (Kurz)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Semestrální kurz: Řízení informačních rizik a krizové řízení po kybernetickém útoku

Proč zvolit studijní program
Semestrální kurz: Řízení informačních rizik a krizové řízení po kybernetickém útoku?

Nová legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti, na evropské úrovni směrnice o bezpečnosti sítí a informací NIS2 a na národní úrovni nový zákon o kybernetické bezpečnosti, mimo jiné přináší povinnost veškerá zaváděná opatření podložit analýzou rizik.

Tato disciplína, která spadá pod komplexní řízení rizik, je poměrně složitá a vyžaduje odborné znalosti, které není snadné na našem znalostním trhu získat.

Vysoká škola CEVRO proto přichází s nabídkou jednosemestrálního studia Řízení informačních rizik a krizové řízení po kybernetickém útoku.

Podrobně budou probrány všechny aspekty řízení informačních rizik a na závěr s vámi budou probrány praktické zkušenosti ze zvládání kybernetického útoku.

Tyto dvě oblasti spolu úzce souvisí neboť dobře nastavené řízení rizik a zavedení opatření z ní plynoucí, minimalizuje škody, které kybernetický útok může způsobit. Navíc se dá říct, že bez řízení rizik se opatření k minimalizaci kybernetických rizik efektivně zavést nedají. 

Zahájení další studijní skupiny:

Podzim 2024

 

Přihlášky přijímáme do:

31. srpna 2024

Odbornými garanty programu jsou

Aleš Špidla a Miroslav Čermák

.

Odbornými garanty programu jsou:

Aleš Špidla, pedagog a evangelizátor kybernetické a informační bezpečnosti, garant programu MBA Management a kybernetická bezpečnost, exprezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti.

Miroslav Čermák, expert na strategické řízení informační a kybernetické bezpečnosti, posuzování rizik a budování kybernetické odolnosti, CleverAndSmart Management Consulting

Obsahová struktura vzdělávacího programu 

 • Obecný proces řízení rizik – frameworky, standardy, best practicies
 • Řízení aktiv – rekompozice informačního systému a závislosti mezi aktivy
 • Zvládání rizik – základní způsoby zvládání rizik z pohledu managementu
 • Analýza hrozeb a jejich kvantifikace
 • Řízení technických zranitelností
 • Návrh bezpečnostních opatření
 • Řízení rizik třetích stran
 • Řízení rizik AI
 • Krizové řízení v případě kybernetického útoku

 

Časový rozsah: 5 výukovách modulů:

Jednou měsíčně vždy v pátek od 13.30 hod a následující sobotu od 9.30 hod (1 modul = 2 dny = 12 hodin výuky = 12 x 40 min)

 

Cena programu:

 • Cena celého jednosemestrálního studia je 39.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Absolventi MBA programu Management a kybernetická bezpečnost na Vysoké škole CEVRO mají nárok na 20 % slevu..

 

Ukončení certifikátem o absolvování:

Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.

Absolventi tohoto kurzu si mohou připsat 48 CPE bodů.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie