CERPAMA

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit

Cílem CERPAMA je připravovat vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro profese v oblasti podnikání a veřejné správy s důrazem na uvědomění si významu sociální interakce. Zdůrazňuje přínos sociálních dovedností pro podnikání, práci ve veřejné službě i v neziskové sféře. Centrum posluchače učí rozpoznávat a řešit hlavní typy sociálních situací, a to teoreticky i prostřednictvím tréninku.

Pro studenty jsou vytvářeny specifické programy a předměty z oblasti sociální psychologie a měkkých manažerských dovedností. Centrum studentům usnadňuje orientaci v problémech současné společnosti, v psychologii člověka, vztazích a v práci s jednotlivými sociálními skupinami. CERPAMA se také orientuje na aktuální společenskou poptávku po aplikaci psychologických poznatků a dovedností v oblastech společenské praxe – při řešení sociálních, komunikačních, ekonomických a politických problémů a při řešení situací v kontaktu s klientem veřejné správy. Smyslem je rovněž přispět k vyšší efektivnosti podnikatelské činnosti, neboť dovednosti z oblasti psychosociální dnes tvoří klíčovou konkurenční výhodu a ti úspěšní se právě jimi odlišují.

Centrum se také systematicky věnuje vytváření odborné multidisciplinární platformy a předkládá k veřejné diskusi zajímavá témata. Oblibě se těší zejména workshopy a semináře. Vytváří se tak fórum pro setkávání a vzájemnou interakci odborníků z různých názorových skupin a výměnu názorů s institucemi obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

 

Členové centra

  • Jiří Frgal, ředitel Centra
  • Štěpánka Marková
  • Vladimíra Říhová
  • Hana Svobodová
  • Drahomíra Tesařová
  • Michal Stránecký