Management a kybernetická bezpečnost (MBA)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Management a kybernetická bezpečnost

Proč zvolit studijní program
Management a kybernetická bezpečnost?

Ve spolupráci s našimi partnery Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, Deloitte, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Cyber Rangers Elite Community a odborníky z Národního centra kybernetické bezpečnosti (výkonné sekce NÚKIB) vám představujeme exkluzivní postgraduální vzdělávací program.

 • pro klíčové manažery, bezpečnostní pracovníky a vedoucí pracovníky v ICT v soukromé i veřejné sféře 
 • zaměřený na ochranu podnikové i státní IT infrastruktury a pochopení principů řízení kybernetické bezpečnosti
 • reflektující nově schválený zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti účinný od 1. ledna 2015
Zahájení další studijní skupiny:

Podzim 2024

Přihlášky přijímáme do:

31. května 2024

Odbornými garanty programu jsou

Ing. Aleš Špidla

Aleš Špidla je čestným prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik Ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. Působil jako manažer kybernetické bezpečnosti na Generálním finančním ředitelství. Nyní pracuje a jako manažer kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 5. Je garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO.
Ing. Aleš Špidla

Odbornými garanty programu jsou: 

Aleš Špidla, hlavní garant, čestný prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

Tomáš Pojar, bezpečnostní poradce, dočasně uvolněný prorektor VŠ CEVRO

Tomáš Pluhařík, CEO CyWeTa, Indigi Labs a DLTG fond

Vladimír Lazecký, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu / VIAVIS

pracovníci Národního centra kybernetické bezpečnosti (NBÚ) dle konkrétní problematiky

Časový rozsah studia

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 6 bloků po dvou dnech (pátek a sobota). 12 hodin/blok, celkově 72 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.
 • Do rámce každého semestru jsou navíc dle rozhodnutí vyučujících a na základě aktuální situace vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy spojené s (mezinárodní) kybernetickou bezpečností.

Obsahová struktura vzdělávacího programu

1. semestr

(celkem 72 hodin)

Obecný rámec kybernetické bezpečnosti a právní odpovědnosti

1.    Výchozí legislativa a cíle z ní pramenící
2.    Mezinárodní rámec včetně pohledu EU a NATO
3.    Úvod do bezpečnosti informačních technologií
4.    Role státu a soukromých subjektů
5.    Základní principy sítí
6.    Systém řízení informační bezpečnosti
7.    Analýza rizik a bezpečnostní politika
8.    Vytvoření organizačního CSIRT
9.    Sdílení informací
10.  Nákup služeb a technologií

2. semestr

(celkem 72 hodin)

Základy informační bezpečnosti a organizační opatření

1.    Výchozí normy včetně bezpečnosti vývoje a incident managementu
2.    Kritická informační infrastruktura
3.    Cybercrime a Cybersafety
4.    Síťová a fyzická bezpečnost
5.    Bezpečnost techniky a technologie
6.    Školení, informovanost v organizaci a lidské zdroje
7.    Řízení podnikových procesů
8.    Cyber Offense a Cyber Defense
9.    Zabezpečení sítí, kryptografie, bezpečná identita a fyzická bezpečnost dat
10.  Nástroje kybernetických útoků 

3. semestr

(celkem 72 hodin)

Technická opatření, praktické ukázky, exkurze a zahraniční hosté

1.    Krizový management
2.    Kybernetické bezpečnostní incidenty
3.    Audit kybernetické bezpečnosti a procesů
4.    Bezpečnost jako služba
5.    Penetrační testování
6.    Detekce incidentu, aktuální rizika a hrozby
7.    Speciální služby a bezpečnost
8.    Simulace a cvičení reálného kybernetického bezpečnostního útoku
9.    Praktické ukázky útoku hackerů

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře a přednášky zahraničních hostů na aktuální témata pořádané v rámci programů Vysoké školy CEVRO. 

Semestrální práce 

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

 Závěrečná práce 

 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.

 Cena studia  

 • Cena studia je 130 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program MBA – Management a kybernetická bezpečnost.
 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, klienti PricewaterhouseCoopers a členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 110.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem MBA 

 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MBA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí. Celoživotní vzdělávání a titul MBA je zakotven v českém právním řádu.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

logo_kpr.png PS_logo.png logo-nato.png logo_mpo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie