Diplomacie (MPA)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Diplomacie

Proč zvolit studijní program
Diplomacie?

Společný postgraduální vzdělávací program Diplomatické akademie a Vysoké školy CEVRO. Pro všechny, kteří mají zájem působit v zahraničních službách, ať už veřejných či soukromých.

Úspěšní absolventi získají adresná doporučení garantů a přednášejících při hledání souvisejících pracovních pozic.

Zahájení další studijní skupiny:

Září 2024

Přihlášky přijímáme do:

30. června 2024

Odbornými garanty programu jsou

Tomáš Pojar, MA

Diplomat a bezpečnostní analytik, v minulosti působil například jako ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, náměstek ministra zahraničních věcí nebo český velvyslanec v Izraeli.
Tomáš Pojar, MA
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bezpečnost
Pedagog Vysoké školy CEVRO, dříve český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi.

Obsahová struktura vzdělávacího programu 

1. semestr

(celkem 72 hodin)

Místo konání: Diplomatická akademie

Studium probíhá vždy v sobotu a v neděli zhruba jednou do měsíce po dobu šesti měsíců.

Přednášky:
 • Integrační procesy Evropy, Evropská unie a perspektiva jejího vývoje
 • Rusko a NATO
 • Vnitřní bezpečnost
 • Hrozby, rizika, konflikty 21. století
 • Úvod do islámského práva
 • Bezpečnostní koncepce ČR a koncepce české zahraniční politiky
 • Politická etika
 • Rétorika
Mezi přednášejícími budou například:
 • Cyril Svoboda, bývalý ministr vnitra a zahraničních věcí
 • Miroslav Kostelka, bývalý ministr obrany a velvyslanec v Ruské federaci
 • Vladimír Špidla, bývalý premiér, ministr práce a sociálních věcí a eurokomisař
 • Milena Vicenová, bývalá ministryně zemědělství a velvyslankyně při Evropské unii
 • Jaromír Novotný, bývalý náměstek ministra obrany a velvyslanec v Japonsku
 • František Štěpánek, bývalý šéf vojenské rozvědky

2. a 3. semestr

(celkem 120 vyučovacích hodin + obhajoba seminární práce a obhajoba závěrečné práce)

Místo konání: Vysoká škola CEVRO, Jungmannova 17, Praha 1

Studium probíhá vždy v pátek odpoledne a v sobotu (12 vyučovacích hodin, á 40 minut) zhruba jednou do měsíce.

Přednášky:
 • Aktéři české zahraniční politiky, české ekonomické zájmy a národní obranaTeorie bezpečnosti, strategický a krizový management
 • Globální ekonomika
 • Veřejné zakázky
 • Strany a stranické systémy
 • Demokratické a autoritářské režimy 
 • Diplomacie a zpravodajské služby
 • Zahraniční vojenské mise a vojenská diplomacie
 • Multilaterální organizace
 • Úloha obranného a bezpečnostního průmyslu
 • Kybernetická a energetická bezpečnost
 • Migrace, terorismus a hybridní hrozby
 • Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
 • Lidská práva a transformační spolupráce
 • Transatlantické vztahy
 • Vztahy s Německem, Ruskou Federací, Čínou a Izraelem
 • Visegrád a Střední Evropa
 • Setkání se zahraničním velvyslancem
Mezi přednášejícími budou například:
 • Tomáš Pojar, bývalý náměstek ministra zahraničí a velvyslanec v Izraeli
 • Alexandr Vondra, bývalý ministr, zahraničí, pro evropské záležitosti a obrany a velvyslanec v USA
 • Gen. Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu
 • Gen. Miroslav Štěpán, bývalý ředitel Hasičského záchranného sboru
 • Jan Paďourek, bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace
 • Jiří Hynek, prezident Asociace obranného průmyslu
 • Václav Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost
 • Petr Kolář, bývalý náměstek ministra zahraničí a velvyslanec v Irsku, Švédsku, USA a Ruské federaci
 • Aleš Špidla, přední expert na kybernetickou bezpečnost

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře a přednášky zahraničních hostů na aktuální témata pořádané v rámci programů Vysoké školy CEVRO.

Dílčí práce (eseje) předkládané na konci prvních dvou semestrů

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce 

 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.

Cena postgraduálního vzdělávacího programu 

 • Celková cena za třísemestrální studijní program je 97.000 Kč + 14.700 Kč DPH. Cena studia je tvořena dvěma položkami, z nichž část nepodléhá DPH (27.000 Kč) a část podléhá (70.000 Kč + 21 % DPH).
 • Absolventi Vysoké školy CEVRO mají nárok na slevu 10 % z ceny studia z 2. a 3. semestru.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Příslušníci ozbrojených složek státu a integrovaného záchraného systému mají automaticky nárok na slevu 10 % z ceny studia 2. a 3. semestru.
Ukončení certifikátem MPA
 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MPA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie