Média a současné mediální prostředí (P.G.D.J.)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Média a současné mediální prostředí

Proč zvolit studijní program
Média a současné mediální prostředí?

Postgraduální vzdělávací program zaměřený na fungování (nejen) českých médií. Cílem programu P.G.D.J. (Postgraduate Diploma in Journalism) je poskytnout studentům možnost setkat se a diskutovat s uznávanými profesionály z oboru a nechat se inspirovat jejich životními a profesními zkušenostmi, ať už se chtějí stát novináři, mediálními profesionály nebo jen chtějí pochopit jejich fungování.

Program sestává z více jak 30 přednášek a setkání s profesionály, tak z praktických ukázek, exkurzí a workshopů v českých médiích a mediálních společnostech (např. TV NOVA, SEZNAM, CZECH NEWS CENTRUM, INSIDER PODCAST či ČTK).

Profil absolventa

Pokud chcete navázat kontakty v mediálním světě, setkat se a diskutovat s uznávanými profesionály z oboru a nechat se inspirovat jejich životními a profesními zkušenostmi, ať už jako budoucí novináři, mediální profesionálové či jen ze zájmu o média, pak máte jedinečnou možnost v programu P.G.D.J.

Postgraduální program PGDJ nechce suplovat standardní studium žurnalistiky. Přihlásit se do něj mohou jak studenti či absolventi žurnalistických oborů, tak i ti, kteří dosud působili mimo mediální svět, ale mají zájem do něj proniknout.    

Zahájení další studijní skupiny:

Podzim 2024

Přihlášky přijímáme do:

30. června 2024

Odbornými garanty programu jsou

Libuše Šmuclerová, Kamil Houska, Jiří Š. Cieslar, Tomáš Pojar, Václav Mach, Tomáš Pluhařík

.

Garantský board programu PGDJ

Jiří Š. Cieslar, výkonný garant programu, šéfredaktor CEVROARENA.cz.

Libuše Šmuclerová, předsedkyně představenstva Czech News Center

Kamil Houska, ředitel sekce zpravodajství a publicistiky TV NOVA

Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů

Tomáš Pojar, diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor pro zahraniční vztahy Vysoké školy CEVRO

Tomáš Pluhařík, odborník na kyberbezpečnost a nový marketing, CEO CEO CyWeTa, Indigi Labs a DLTG fond

 

Přednášející a témata

Libuše Šmuclerová Současný mediální svět
Otakar Foltýn Problematika dezinformací
Mirek Topolánek Novinář X politik aneb Média z druhé strany
Daniel Anýž Zahraniční zpravodajství
Kamil Houska Politické zpravodajství
Dominik Stroukal Trendy v ekonomické žurnalistice
Pavel Žáček Média a minulost
Jindřich Šídlo Sociální sítě
Jakub Szántó Válečná žurnalistika
Vladimír Mlynář Novinařina, byznys a politika – pohled ze všech stran
Tomáš Pluhařík Nová média a online marketing
Kamila Klausová Editor a první stránka novin
Jindřich Šídlo Politická satira
Petr Šimůnek Byznys
Libuše Šmuclerová Budoucnost médií v ČR a ve světě
Jiří Peňás Umění cestopisu a eseje
Tomáš Pluhařík Robotická a instant komunikace v médiích a marketingu
Tereza Šídlová Práce se zdroji a informacemi
Václav Mach Legislativa v oblasti vydavatelského trhu
Peter Podolínský Jak psát na sociální sítě
Martin Krafl Tiskový mluvčí
Tomáš Pluhařík Robotická a instant komunikace
Václav Mach Inovace v mediálním odvětví
Daniel Köppl Politické PR
Vladimír Rosol On-line média a sociální sítě na rozcestí
Barbora Osvaldová Žurnalistické žánry
Barbora Osvaldová Novinářská etika
Helena Chaloupková Mediální právo
Tomáš Jirsa PR a Reklama v médiích
Radek Lain Bulvár
Tomáš Pluhařík Ochrana digitálních prostředků a Data Privacy v žurnalistice
TV Nova Editorská práce ve zpravodajství
Josef Šlerka Jak se proměnila česká žurnalistika za posledních 20 let?
Czech News Center Datová žurnalistika

Časový rozsah studia 

 • Studium o délce dvou semestrů
 • Ukončení praktickou zkouškou
 • Každý semestr obsahuje 5 bloků po dvou dnech (pátek a sobota) – 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr. Jedna přednáška má délku 120 min.

Praktický výcvik, workshopy a exkurze

 • TV NOVA
 • TV Seznam
 • Czech News Center (Reflex, Blesk…)
 • Transatlantické centrum VSCI
 • CMI News (Info.cz – Insider Podcast)
 • ČTK
 • Názorový portál CEVROARENA.cz
 • a další 

Závěrečná práce

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí. 

Cena studia 

 • Cena studia je 79 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý dvousemestrální program P.G.D.J. – Média a současné mediální prostředí.
 • Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 65.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem P.G.D.J.

 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie