Centrum ekonomických studií (CES)

Centrum ekonomických studií

Mise:

Naším posláním je rozvíjet a podporovat výzkum a šíření nových poznatků mezi vědeckou a akademickou komunitu a spoluvytvářet podmínky pro přechod vysoké školy na výzkumnou univerzitu.

Vize:

Přispívat k posilování předního postavení Vysoké školy CEVRO mezi soukromými vysokými školami České republiky. Podílet se na rozvoji schopností, dovedností a talentu studentů vysoké školy. Centrum bude rozvíjet vědecké, výzkumné a publikační aktivity na Vysoké škole CEVRO a tím napomáhat k plnění standardů NAÚ pro zajištění výuky bakalářských a magisterských studijních programů.

Výzkum

 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

TAČR – Théta, TK 05010117, Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel, doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.

Získání projektu GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení. Doba řešení 1.4.2024-31.3.2025

Články a komentáře

Publikace

 • Rozvíjení publikační činnosti v recenzovaných časopisech indexovaných ve Web of Science a Scopus.
 • Podpora zaměstnanců školy v rozvíjení vlastních publikačních aktivit.
 • Zlepšování podmínek pro citování relevantních publikací.

Ondrej BEDNAR, Bozena KADERABKOVA (2022). The Covid-19 pandemic economic costs in terms of labour force loss. International Journal of Economic Sciences, Vol. XI(2), pp. 1-12, DOI: 10.52950/ES.2022.11.2.001

Lucie KUREKOVA (2022). Regional migration and the dimension of distance in empirical analysis. International Journal of Economic Sciences, Vol. XI(2), pp. 80-91, DOI: 10.52950/ES.2022.11.2.006

Eduard HROMADA, Klára ČERMÁKOVÁ, Marian PIECHA: Determinants of House Prices and Housing Affordability Dynamics in the Czech Republic, The Europien Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 14, issue 2-12/2022, pp.119-132, DOI: http://doi.org/10.24818/ejis.2022.24

Hromada E, Heralová RS, Čermáková K, Piecha M, Kadeřábková B. Impacts of Crisis on the Real Estate Market Depending on the Development of the Region. Buildings. 2023; 13(4):896. https://doi.org/10.3390/buildings13040896 https://www.mdpi.com/2075-5309/13/4/896

 

Mezinárodní spolupráce

 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Workshopy a konference

Výuka

 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.
 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.
 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.
 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

 

Pracovníci Centra:

 • Božena Kadeřábková
 • Eduard Hromada
 • Klára Čermáková
 • Lucie Kureková
 • Šárka Tomanová
 • Ondřej Bednář