Základní informace

Proč studovat u nás?

Na Vysoké škole CEVRO získáte kvalitní a prestižní vzdělání v oblastech práva, politologie, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

Den otevřených dveří (1).jpg

Jsme programově malá škola a vyučování proto probíhá v malých studijních skupinách. Každý student je pro nás jedinečný, každého studenta známe jménem. Respektujeme zájmy studentů i specifické vzdělávací potřeby. Akcentujeme kritické myšlení, praktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe.
Vyplnit přihlášku

Výhody studia u nás

1

Individuální přístup

Jsme programově malá škola, proto naše studenty známe jménem. To nás odlišuje od drtivé většiny vysokých škol.
2

Malé studijní skupiny

Žádné přeplněné auly! Výuka probíhá v malých studijních skupinách a je tak mnohem efektivnější a příjemnější.
3

Školné na splátky bez navýšení

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné lze hradit ve splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
4

Prestižní stáže

Studentům profesních programů zajišťujeme prestižní stáže ve firmách a institucích (ministerstva, sněmovna, senát, policie, armáda, kancelář prezidenta republiky...)
5

Výborné uplatnění na trhu práce

Naše absolventy potkáte v řadě renomovaných společností a institucích. Diplom z Vysoké školy CEVRO má zkrátka skvělý zvuk!

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce zpravidla od pondělí do čtvrtka. Studium lze vhodně skloubit i s jinými aktivitami včetně zaměstnání – zejména v magisterském stupni mnoho studentů při studiu i pracuje.

Vyučování od pondělí do čtvrtka

Vhodné pro studenty, kteří chtějí být v denním kontaktu se spolužáky a vyučujícími.

Účast na přednáškách není povinná

U seminářů a cvičení se zpravidla vyžaduje účast na 70 % výuky.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je založena zejména na samostudiu. Výuka probíhá zpravidla jednou za tři týdny (pátek a sobota).

Výuka jednou za tři týdny (pátek, sobota)

Vhodné pro studenty, kteří jsou zaměstnáni nebo podnikají.

Nezbytnou součástí je samostudium

Vyučuje se formou řízených konzultací, které vždy probíhají ve větších blocích.
18

let zkušeností

2753

úspěšných absolventů

163

špičkových pedagogů

22

studijních programů (bakalářské, magisterské, postgraduální)

Praxe a stáže

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Koho u nás potkáte

Cyril_Svoboda.jpg

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bezpečnostní politika

Pedagog Vysoké školy CEVRO a garant programu Bezpečnostní politika. Dříve český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL, byl také poslancem Parlamentu ČR, ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi.

Martin_Hrinko.jpg

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

Bezpečnostní management

Expert na bezpečnost, do roku 2020 příslušník Policie ČR, bývalý ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, člen Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, garant studijního programu Bezpečnostní management.

Lucie_Kozlova.jpg

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Management sociálních služeb

Sociální pracovnice, ekonomka a garantka nově akreditovaných studijních programů Management sociálních služeb a Management sociálních služeb v evropském kontextu, vedoucí více než sta úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací a osmi disertačních prací, autorka desítek odborných publikací, dobrovolná sociální pracovnice Bílého kruhu bezpečí, z.s.

Bozena_Kaderabkova.jpg

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Ekonomika

Přední česká ekonomka, která se podílela na významném překladu světoznámé učebnice G. Mankiwa: Zásady ekonomie a byla hlavním řešitelem řady mezinárodních a národních výzkumných projektů. Má řadu vědeckých publikaci registrovaných na Web of Science s dobrým mezinárodním citačním ohlasem.

Reference studentů

FAQ

Ano, přihlášku můžete podat i před složením maturitní zkoušky nebo v případě navazujícího magisterského studia před vykonáním státní závěrečné zkoušky. Pokud úspěšně splníte i další požadavky přijímacího řízení (motivační dopis, motivační pohovor nebo SCIO testy), budete navrženi na přijetí. V okamžiku, kdy nám doložíte maturitní vysvědčení, příp. diplom a jeho dodatek, budete přijati a pozveme vás k zápisu ke studiu.

Podání přihlášky je zdarma pouze do konce března. Od dubna je zpoplatněno částkou 500 Kč.

Ano, k navazujícímu magisterskému studiu se může přihlásit každý, kdo dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání. Nezáleží na tom, zda jste získali bakalářský titul na naší vysoké škole nebo na jiné soukromé či veřejné vysoké škole. U vybraných studijních programů jsou pro absolventy jiných vysokých škol vyučovány tzv. diferenční předměty, které vyrovnají případné mezery ve znalostech.

Splněním diferenčního předmětu získá student kredity, které se započítají mezi volitelné předměty.

Než vám škola vystaví patřičný dokument, postačí nám potvrzení vydané studijním oddělením střední nebo vysoké školy o úspěšném zakončení studia. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku předložíte neprodleně po obdržení.