Aplikovaná ekonomie (Bc.)

Praha
Česky
Bakalářské studium
Prezenční
Aplikovaná ekonomie

Proč zvolit studijní program
Aplikovaná ekonomie?

Zajímá vás, jak funguje ekonomika? Chcete vědět, jak se v ní orientovat
a jak v ní uspět? Začněte studovat bakalářský studijní program Aplikovaná ekonomie.

Získáte znalosti z klíčových ekonomických sektorů, mezi které patří finančnictví, bankovnictví, zdravotnictví, energetika a nemovitosti. Studium vás vybaví dovednostmi z oblasti analýzy dat a informačních technologií.

Významná praktická zkušenost: Stáže a zapojení do projektů přinesou cenné praktické zkušenosti důležité pro budoucí profesní uplatnění.
Přístup k expertům a profesionálům z praxe: Studium propojí studenty s odborníky a profesionály, kteří mají bohaté znalosti ve všech oblastech ekonomiky. Networking a kontakty jsou základem.
Zkušenosti s nejnovějšími technologiemi: V rámci studia mají posluchači přístup k nejnovějším informačním technologiím a softwarům používaným v ekonomické analýze.
Mezinárodní perspektiva: Aplikovaná ekonomie nabízí mezinárodní kontext, což je nezbytné pro pochopení globálních ekonomických trendů a vlivů. Jde o přípravu na práci v mezinárodním prostředí.

Profil absolventa

Studijní program Aplikovaná ekonomie je určen studentům, kteří svou kariérní budoucnost vidí v oblasti ekonomie, managementu či veřejné správy.

01

Uplatnění

Uplatnění je vhodné pro manažery, finanční specialisty, datové analytiky či pro vedoucí pracovníky ve státní správě, veřejné správě a soukromém sektoru.
02

Co budete umět

Porozumíte problematice ekonomických teorií a aplikované ekonomie. Naučíte se efektivně rozhodovat v rychle se měnícím prostředí a získáte schopnosti potřebné pro analýzu trhů i předvídání ekonomických trendů.
03

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá formou motivačního dopisu, individuálního motivačního pohovoru nebo výsledku SCIO testů. Předpokladem pro přijetí k bakalářskému studiu je úspěšně zakončené středoškolské vzdělání s maturitou.
04

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce (po - čt).

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky ze stanovených předmětů.

Parametry programu

Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Délka studia
3 roky
Jazyk studia
Čeština
Místo studia
Praha (prezenční)
Školné za semestr

Praha 34 900 Kč (možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení)

Forma přijímacího řízení

Motivační dopis, individuální motivační pohovor nebo SCIO testy

Začátek akademického roku

30. 9. 2024

Možnost získání certifikátu

Spisová služba v kontextu eGovernmentu

Specializace a zaměření

Absolvování předmětů potřebných k získání certifikátu se započítává do volitelných předmětů a student za jejich splnění vedle certifikátu získá 8 kreditů.

Garant programu

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ekonomka s doktorským titulem v oboru hospodářská politika na VŠE. Od roku 2014 působí jako analytička na Úřadu vlády ČR. Specializuje se na mikroekonomii a ekonometrii. Již několik let působí jako hodnotitelka Technologické agentury ČR.
Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Studijní plán

Výpis předmětů

 • Principy ekonomického myšlení
 • Prezentační a komunikační dovednosti v podnikání
 • Filozofický přístup k dějinám společnosti – liberální společnost
 • Analýza dat I
 • Analýza dat II
 • Makroekonomie
 • Obchodní a pracovní právo
 • Aplikovaná ekonomie
 • Kohezní politika
 • Dějiny ekonomického myšlení I
 • Dějiny ekonomického myšlení II
 • Fiskální politika a její nástroje
 • Centrální banka, měnové systémy a monetární politika
 • Veřejné finance a daňový systém ČR
 • Rozhodování a veřejná volba v kontextu tržní ekonomiky
 • Vývoj sociální satisfakce společnosti

 Zobrazit detailní studijní plán

Doporučené navazující studijní programy

Na Vysoké škole CEVRO můžete pokračovat ve studiu navazujích magisterských studijních programů. Námi navrhované programy si můžete zobrazit níže: 

Koho u nás potkáte

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bezpečnost
Pedagog Vysoké školy CEVRO, dříve český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi.
arm. gen. Ing. Jiří Šedivý

arm. gen. Ing. Jiří Šedivý

Bezpečnost
Bývalý náčelník Generálního štábu AČR, vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO, garant studijního programu MPA – Bezpečnostní a krizový management.
Mgr. Michael Žantovský

Mgr. Michael Žantovský

Politologie
Diplomat, konzultant, autor, pedagog, poradce prezidenta pro zahraniční politiku. Pracoval mimo jiné také jako tiskový mluvčí Václava Havla. Na Vysoké škole CEVRO je členem katedry politologie.
doc. JUDr. Ivana Štenglová

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Právo
Právnička, specialistka na obchodní právo. Působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu a jako členka komisí pro rekodifikaci občanského a obchodního práva, je také členkou Legislativní rady vlády ČR.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Management sociálních služeb
Sociální pracovnice a ekonomka, vedoucí více než 150 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací a osmi disertačních prací, autorka desítek odborných publikací. Dobrovolná sociální pracovnice a vedoucí jihočeské pobočky Bílého kruhu bezpečí, z.s., který pomáhá obětem trestných činů. Její specializací je oblast sociálních služeb.
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Ekonomie
Ekonomka, má řadu vědeckých publikaci s dobrým mezinárodním citačním ohlasem. Je členkou redakčních rad a recenzentkou indexovaných domácích i zahraničních časopisů a předsedající členkou akademické rady prestižních mezinárodních konferencí.
Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ekonomie
Ekonomka s doktorským titulem v oboru hospodářská politika na VŠE. Od roku 2014 působí jako analytička na Úřadu vlády ČR. Specializuje se na mikroekonomii a ekonometrii. Již několik let působí jako hodnotitelka Technologické agentury ČR.
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

Politologie
Politolog, věnuje se otázkám občanské společnosti, demokracie, veřejné sféry, politické kultury, lobbingu a evropské identity. Je aktivní v neziskovém sektoru a v komunální politice, je autorem nebo spoluautorem řady monografií a vědeckých článků.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie