Časopis

New Perspectives on Political Economy

Recenzovaný dvoujazyčný interdisciplinární časopis, který vychází od roku 2005. Cílem časopisu je přispívat k vědeckému výzkumu na pomezí ekonomických a sociálních věd. politologie, politické filozofie, politické ekonomie a práva. Časopis vydává Vysoká škola CEVRO.

Časopis

STŘED

Odborný recenzovaný časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. Je tematick zaměřen na studium společnosti, kultury, politiky a ekonomiky ve střední Evropě od 19. století do současnosti. Časopis vydávají Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Vysoká škola CEVRO.

Aktuální projekty a granty

Inovativní materiál pro požární bezpečnost s integrovanou elektronikou

Operační program Jan Amos Komenský

Doba řešení: 2023/9 - 2026/8

Řešitelé: doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.; Ing. Jiří Šedivý

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/#zakladni-informace
Zobrazit detail grantu

Bariéry efektivního financování sociálních služeb v České republice

Grantová agentura Academia aurea

Doba řešení: 4/2024–3/2025

Hlavní řešitel: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Spoluřešitel/é: Mgr. Jan Neugebauer, Ph.D., MBA; Ing. Marek Vokoun, Ph.D.

https://www.gaaa.eu/wp-content/uploads/2016/07/GA_9.vyzva_2024_podporene_projekty_web.pdf
Zobrazit detail grantu

Ochrana důvěrných informací v obchodním styku z pohledu práva soukromého a veřejného

Grantová agentura Academia aurea

Doba řešení: 4/2024–3/2025

Hlavní řešitel: JUDr. Václav Pilík, Ph.D.

Spoluřešitel/é: JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.; doc. JUDr. Ivana Štenglová; JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.; JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb

https://www.gaaa.eu/wp-content/uploads/2016/07/GA_9.vyzva_2024_podporene_projekty_web.pdf
Zobrazit detail grantu

Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení

Grantová agentura Academia aurea

Doba řešení: 4/2024–3/2025

Hlavní řešitel: doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

Spoluřešitel/é: doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.; Ing. Lucie Kureková, Ph.D.; doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

https://www.gaaa.eu/wp-content/uploads/2016/07/GA_9.vyzva_2024_podporene_projekty_web.pdf
Zobrazit detail grantu

Obrana státu v proměnách času: Proměny obranné politiky ČR od rozpadu Varšavské smlouvy a její odraz v mezinárodních smlouvách a národních strategických dokumentech

Grantová agentura Academia aurea

Doba řešení: 4/2024–3/2025

Hlavní řešitel: Ing. František Mičánek, Ph.D.

Spoluřešitel/é: JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.; Ing. Vladimír Karaffa, CSc.; Ing. Jiří Šedivý; doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M

https://www.gaaa.eu/wp-content/uploads/2016/07/GA_9.vyzva_2024_podporene_projekty_web.pdf
Zobrazit detail grantu

Náboženská a církevní mobilizační politická agenda v období první republiky a po roce 1989: témata a komparace

Grantová agentura Academia aurea

Doba řešení: 4/2024–3/2025

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Spoluřešitel/é: doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.; Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D

https://www.gaaa.eu/wp-content/uploads/2016/07/GA_9.vyzva_2024_podporene_projekty_web.pdf
Zobrazit detail grantu

MILEY – Milestones of European History: Exploring Sites of Democracy in a Digital Learning Space

Doba řešení: 11/2023–10/2025

Spoluřešitelé: Dr. phil. Jan Vondráček, M. A. & PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Hlavní příjemce: Demokratiezentrum Wien

https://www.demokratiezentrum.org/forschung/projekte/aktuelle-projekte/miley/

Spolupříjemce: Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte & Vysoká škola CEVRO

https://bit.ly/4bum0eO
Zobrazit detail grantu

Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency firstů do národní regulace

Technologická agentura ČR

Doba řešení: 11/2023–7/2024

Hlavní řešitel: Mgr. Šárka Tomanová

Spoluřešitel/é: doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D., doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D., Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

https://starfos.tacr.cz/cs/projekty/TK05010117
Zobrazit detail grantu

Náboženství v komunistickém režimu: pohled teorie racionální volby

Grantová agentura ČR

2020–2022

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA19-07748S
Zobrazit detail grantu

Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi

Grantová agentura ČR

2019–2022

doc. JUDr. Ivanka Štenglová

https://starfos.tacr.cz/projekty/GA19-24949S?query=qkbiaaddcriq
Zobrazit detail grantu

Paměti komunismu: Formování politických identit v závislosti na konstrukcích historické paměti

Grantová agentura ČR

2018–2020

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

https://starfos.tacr.cz/projekty/GA18-27669S?query=vawiaadczeaa
Zobrazit detail grantu

Autonomie církví a náboženských společností 
v teoretické reflexi, legislativní praxi a v judikatuře soudů

Grantová agentura ČR

2013–2018

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

https://starfos.tacr.cz/projekty/GP13-21612P?query=wkcaaadcwrjq#project-main
Zobrazit detail grantu

Komparativní analýzy internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČR

Grantová agentura ČR

2011–2013

prof. Dr. Miroslav Novák

https://starfos.tacr.cz/projekty/GAP408%2F11%2F2406?query=vrjyaadcyczq
Zobrazit detail grantu

Naši partneři