CSeS

Centrum středoevropských studií

Centrum středoevropských studií je společným vědeckým a výzkumným pracovištěm Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR (MÚA) a Vysoké školy CEVRO. Úkolem pracoviště je umožnit všestrannou spolupráci v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, společných aktivit při koncipování a řešení vědeckovýzkumných projektů a při výuce vysokoškolských studentů. Ředitelem centra je PhDr. Petr Valenta, Ph.D. Zástupcem ředitele pro vědeckou činnost pak dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

 

Členové centra

  • PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
  • PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
  • PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
  • PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
  • PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
  • Mgr. Agáta Kravčíková, Ph.D.
  • Mgr. et Bc. Svatopluk Herc, Ph.D.

 

Aktivity centra

Prezentace edičního projektu dokumentů rakouské zahraniční politiky 1918-1938: Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938
20. října 2016 uspořádalo Centrum středoevropských studií společně s Institutem mezinárodních studií FSV UK a Rakouským kulturním fórem seminář věnovaný zahraniční politice Rakouska v meziválečném období.

Osvobození, revoluce, transformace
Centrum středoevropských studií uspořádalo ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou problematice roku 1945 v interdisciplinární perspektivě. Vedle českých badatelů vystoupili rovněž hosté ze Spojených států, Německa nebo Itálie.

70 let Mezinárodního měnového fondu: středoevropské souvislosti a nové výzvy
Centrum středoevropských studií a Centrum transatlantických vztahů uspořádalo 14. 11. 2014 konferenci 70 let Mezinárodního měnového fondu: středoevropské souvislosti a nové výzvy, Pocta Janu Viktoru Mládkovi.

Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století
Ve dnech 24. – 25. 10. 2013 proběhla mezinárodní vědecká konference Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, jejímž hlavním záměrem bylo připomenutí významné osobnosti meziválečného Československa, Antonína Švehly. Pořadatelem konference byl vedle Centra středoevropských studií a Masarykova ústavu a archívu Akademie věd také Úřad vlády České republiky. Záštitu nad konferenci přijal premiér České republiky Jiří Rusnok.
V osmi sekcích včetně úvodního panelu, které byly řazeny chronologicky, vystoupilo na třicet českých i zahraničních historiků, politologů a ekonomů. Konferenci doplnil bohatý společenský program, včetně oficiální zahájení konference v Hrzánském paláci.
Na konferenci navázalo vydání vědecké monografie Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století (eds.: Jan Rychlík – Lukáš Holeček – Michal Pehr).

Praha a národní hnutí
Ve dnech 20. – 21. 6. 2013 proběhla mezinárodní konference Praha a národní hnutí. V jejím rámci se pracovníci CSES i zahraniční odborníci soustředili na téma národních hnutí, které již dlouhá desetiletí neoddiskutovatelně patří ke klíčovým tématům historie, sociologie či politologie a literární vědy a jejich hraničních aplikací. Konference – v intencích práce CSES – omezila téma národních hnutí na středoevropský prostor a úběžníkem všech úvah, referátů a diskusí byla Praha jako hypotetický střed určitého typu národního hnutí.

Konference byla rozdělena do tří sekcí: Praha mezi pangermanismem a panslavismem, Praha uprostřed Evropy, Praha jako inspirace. Na konferenci zaznělo 13 referátů a zúčastnilo se jí celkem 51 vědců a dalších zájemců o dané téma z řad odborné i laické veřejnosti.

 

Kontakt

PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
ředitel
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 506 777
email: petr.valenta@vsci.cz
www.cevroinstitut.cz