CEBES

Centrum bezpečnostních studií

Centrum bezpečnostních studií (CEBES) je odborným a výzkumným pracovištěm Vysoké školy CEVRO. Komplexně podporuje praktickou implementaci standardních nástrojů bezpečnostního managementu v rámci veřejných i soukromých institucí. Centrum publikuje v odborných periodikách i denním tisku. Zapojuje se také do komerčně laděných projektů Vysoké školy CEVRO a organizování akcí pro odbornou veřejnost. Podílí se i na výuce v rámci studijních a manažerských programů s bezpečnostním zaměřením a v oblasti krizového managementu.

Členové centra

  • Jaroslav Salivar, ředitel CEBES
  • František Mičánek, výkonný ředitel CEBES
  • Ivan Bílek
  • Martin Hrinko
  • Ladislav Vovesný

Publikace

  • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.

CEBES v médiích

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Výuka

  • Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
  • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
  • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

Facebook

Nejaktuálnější informace o nás najdete na našem facebooku.