Centrum bezpečnostních studií (CEBES)

O nás

Vize CEBES

Jsme široce otevřená, multioborová, profesně orientovaná platforma, která propojuje odbornou i laickou veřejnost v její diskuzi na aktuální témata ve všech oblastech bezpečnostní politiky státu.

Mise CEBES

Naši vizi chceme naplňovat realizací široké škály aktivit, které budou z hlediska formy i obsahu atraktivní a přístupné pro cílové publikum, se zapojením výrazných osobnosti české i mezinárodní akademické sféry, soukromého sektoru a veřejného života, a to především:

 • Pořádáním workshopů a konferencí na klíčová témata bezpečnostní politiky ČR sloužící k výměně zkušeností a názorů, ale i formulaci doporučení pro státní i soukromou sféru.
 • Vzdělávacími aktivitami pro začínající i zkušené pracovníky (nejen) z oblasti bezpečnosti s vědomím, že průběžné vzdělávání a získávání nových dovedností je základem udržení vysoké úrovně osobního i organizačního know-how a získání konkurenční výhody v dnešním globalizovaném světě.
 • Publikační činností,  tvorbou certifikovaných metodik a veřejných strategií jako nástrojů nabízejících nejen teoretická východiska pro přístup k popisu a komplexnímu pochopení klíčovým problémů bezpečnosti, ale současně i formulaci praktických doporučení postavených na nejnovějších poznatcích a sdílených zkušenostech špičkových akademiků a odborníků z praxe.
 • Poskytováním poradenské činnosti a expertních služeb v oblastech bezpečnostní politiky při zpracování strategických dokumentů v oblasti státní správy i samosprávy, jakož i v soukromém sektoru.
 • Komentáři uznávaných odborníků k aktuálnímu dění a významným událostem ve společnosti nejen prostřednictvím veřejno-právních komunikačních platforem, ale také cestou sociálních sítí a webových stránek CEBES a tím poskytnout nezaujatý expertní pohled ponechávající prostor pro formulaci vlastního názoru s cílem posilovat kritické a kreativní myšlení ve společnosti.
 • Partnerskou spoluprací s dalšími centry, akademickými institucemi a profesními spolky v ČR i zahraničí obdobného zaměření s cílem propojit tyto organizace a zvýšit synergický efekt jejich působení na povědomí veřejnosti o komplexním charakteru aktuálního bezpečnostního prostředí a jeho výzvách, kultivovat a cíleně zaměřovat navazující diskuzi.

Členové CEBES

Jaroslav_Salivar.jpg

Ing. Jaroslav Salivar

Statutární ředitel

Člen správní rady VŠ CEVRO, zakladatel CEBES, náměstek starosty SH ČMS, místopředseda Sdružení sportovních svazů ČR a člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Zabývá se především požární ochranou, IZS, krizovým plánováním, migrací a problematikou bezpečnostních sborů. V letech 2006-2011 byl 1. náměstkem ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost.

Frantisek_Micanek_CEBES.jpg

Ing. František Mičánek, Ph.D.

Výkonný ředitel

Bezpečnostní analytik/odborný asistent a výkonný ředitel CEBES na VŠ CEVRO. V letech 1988-2013 postupně prošel velitelské a štábní fuknce až do úrovně ředitele Sekce plánování schopností GŠ AČR. V letech 2016-2019 působil na NATO Defence School v Itálii na pozici děkana. Zabývá se především problematikou řízení rizik v oblasti bezpečnosti, moderními technologiemi v oblasti obrany a bezpečnosti a strategickou komunikací.

Pavel_Stalmach_CEBES.jpg

RNDr. Pavel Štalmach, MBA

Interní člen

Působí v roli Senior Fellow v rámci CEBES a institutu Future Advanced Technologies, z.ú. a jako poradce pro bezpečnost a obranu projektu FUTURE FORCES FORUM. Pracoval 15 let v rezortu Ministerstva obrany v různých rolích (náměstek ministra obrany, atd.) V posledních letech se věnuje systémovým analýzám v oblasti bezpečnostních hrozeb a rizik, novým technologiím a inovacím v oblasti bezpečnosti a obrany. 

Jiri_Sedivy_detail.jpg

Ing. Jiří Šedivý

Interní člen

Lektor VŠ CEVRO, specializující se na bezpečnost a reformy ozbrojených sil ČR. Od roku 1996 do konce roku 2002 vykonával velitelské a štábní funkce v AČR, svoji vojenskou kariéru zakončil funkcí Náčelníka Generálního štábu AČR. Od roku 2003 pracoval v pozicích předsedy dozorčích rad V roce 2003 založil konzultantskou firmu Generals s. r. o., která se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti a řízení projektů.

Cyril_Svoboda_detail_2.jpg

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Interní člen

Pedagog VŠ CEVRO, dříve český politik a diplomat. Byl místopředsedou vlády a ministrem vnitra, zahraničních věcí, místního rozvoje a předseda Legislativní rady vlády. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi.

Jiri_Baloun.jpg

Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc

Interní člen

Lektor VŠ CEVRO, poradce a konzultant v oblasti bezpečnosti, obrany a strategického řízení. Na přelomu tisíciletí se v Bruselu podílel na vytvoření našeho vojenského zastoupení v HQ NATO. Od roku 2001 postupně řídil Agenturu komunikačních a informačních systémů a velel Spojovacímu vojsku AČR. Zastával funkci Bezpečnostního ředitele Ministerstva obrany. V roce 2019 byl jmenován velvyslancem ČR v Afghánistánu, jímž byl až do října 2022. 

Pavel_Pseja_CEBES.jpg

PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Interní člen

Lektor působící v neziskové sféře (včetně aktivit v zemích jako Kuba či Barma), v letech 2014-2020 jako člen a posléze předseda správní rady Demas. V poslední době aktivně působí jako mezinárodní volební pozorovatel OBSE a EU (mimo jiné mise v Rusku či Turecku), popřípadě jako volební expert Rady Evropy. Je rovněž aktivním expertním hodnotitelm Evropské komise pro řadu součástí programu HorizonEurope.

Ivan_Bilek_CEBES.jpg

Mgr. Ing. Ivan Bílek

Interní člen

Asistent na Katedře bezpečnostních studií VŠ CEVRO. V minulosti byl náměstkem policejního prezidenta pro uniformovanou policii a vnější službu a prozatímním ředitelem nově vzniklé Generální inspekce bezpečnostních sborů (posléze ředitelem řádným). Zabývá se především bezpečnostní politikou, situací v bezpečnostní komunitě a kontrolou bezpečnostních sborů.

padourek_1.jpg

PhDr. Jan Paďourek, Ph.D.

Externí člen

Externí pedagog katedry bezpečnostních studií na VŠ CEVRO. Vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání na Ministerstvu vnitra. Od roku 1993 do roku 2018 působil jako zpravodajský důstojník, letech 2014-2018 ve funkci náměstka ředitele civilní rozvědky. Působil jako oficiální představitel ÚZSI na ŽÚ ČR v Moskvě, v Kyjevě a ve Washingtonu D.C.

V.Karaffa.jpg

Ing. Vladimír Karaffa, CSc.

Interní člen

Aktivně působí v rámci bezpečnostní komunity ČR a jako lektor na několika vysokých školách. Dříve působil v Armádě ČR, ve složkách Ministerstva obrany a na operačním velitelství NATO. Po ukončení služebního poměru vojáka pracoval na vedoucích pozicích na Ministerstvu obrany v Sekci obranné politiky a strategie a Personální sekci, později jako ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studí Univerzity v Brně.

Jana_Skopova.jpeg

Jana Skopová

Externí členka

Působí na Ministerstvu obrany v Kabinetu ministryně obrany jako poradkyně. Dříve byla členkou správní rady Nadace rodiny Tykačových. Je také mediátorkou, zabývá se především problematikou strategického řízení a komunikace i rozvojem lidských zdrojů. Je členkou výboru Vojenského fondu solidarity a významně se podílí na tvorbě nového systému péče o válečné veterány.

man-placeholder.jpg

PhDr. Mgr. Ladislav Vovesný

Externí člen

Tajemníkem CEBES se stal 1. července 2015 a začal působit v dolní komoře Parlamentu České republiky jako poslanecký asistent, působí také jako poradce a konzultant v oblasti bezpečnosti. Od konce prosince 2021 je vedoucím oddělení poradců Kabinetu ministryně obrany.

Věda a výzkum

Publikace

 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit
  CEVRO Institut, 2012. ISBN 978-80-8725-15-1
 • Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů
  Academia, 2022. ISBN 978-80-200-3237-9
 • Rozdílné pohledy českých expertů a politiků na klíčové bezpečnostní hrozby: Jedna středoevropská lekce
  New Direction, 2022. ODKAZ

Blog

CEBES v médiích

2024

2023

2022

2021

2020

 

Sociální sítě

facebook.jpg

 

 

Aktuální témata

 • Bezpečnost měkkých cílů, spolupráce bezpečnostních složek a HZS v rámci IZS, sjednocení legislativy a úloha MV ČR
 • Obrana státu, scénáře budování OS, budování záloh, mobilizace, předpoklady a požadavky z pohledu legislativy, organizace a procesů, materiálu a osob
 • Inovace v bezpečnostní oblasti a moderní technologie využitelné v oblasti obrany a bezpečnosti
 • Využití AI, hodnocení jejího dopadu na společnost, AI a vzdělávání
 • Řízení rizik v organizacích
 • Krizová legislativa – update na nové hybridní hrozby

Kontakt

Frantisek_Micanek_CEBES.jpg

Ing. František Mičánek, Ph.D.

Výkonný ředitel
Jaroslav_Salivar.jpg

Ing. Jaroslav Salivar

Statutární ředitel