Interní grantový systém (IGS)

Interní grantový program Vysoké školy CEVRO (IGS CEVRO) má za cíl institucionalizovat podporu vědecko-výzkumných činností. Určen je studentům navazujícího magisterského studia, postgraduálních studijních programů a doktorského studia a akademickým pracovníkům do 35 let. 

IGS CEVRO je každoročně vyhlašována rektorem Vysoké školy CEVRO. Žádost o grant a jeho tematické zaměření jsou volbou žadatele. Druhý případem jsou tematicky zaměřené výzvy, které jsou projednány Akademickou radou Vysoké školy CEVRO. V obou případech se přihlíží ke Strategickému záměru rozvoje Vysoké školy CEVRO a jeho každoročním plánům aktualizace. Dále jsou zohledňovány aktuální potřeby podpory rozvoje vědecko-výzkumných činností akreditovaných studijních programů s akcentem na publikační aktivity nebo mezinárodně vědeckou spolupráci.

  • IGP CEVRO je financován z vlastních prostředků, jejichž celková alokace je každoročně určena aktuální situaci rozpočtu vysoké školy. Její konečná výše je projednána s Akademickou radou a schválena rozhodnutím Správní rady. 
  • IGS CEVRO je definován Opatřením rektora, předpisem upravujícím vypisování, podávání, výběr, řízení, kontrolu a evaluaci interních grantů.

 

Vyhlášení soutěže IGP CEVRO 2024