Management sociálních služeb v evropském kontextu (Mgr.)

Praha | Český Krumlov
Česky
Magisterské studium
Kombinovaná | Prezenční
Management sociálních služeb v evropském kontextu

Proč zvolit studijní program
Management sociálních služeb v evropském kontextu?

Zajímá vás oblast sociálních služeb, a navíc v evropském kontextu? Máte manažerské schopnosti a chcete se v nich zdokonalovat? Začněte studovat magisterský program Management sociálních služeb v evropském kontextu.

Budete připraveni na setkávání se širokou škálou témat v oblasti sociální politiky a sociálního systému.

Profil absolventa

Tento studijní program je určen studentům, kteří se chtějí kariérně uplatnit jako vrcholoví manažeři v organizacích poskytujících sociální služby, metodici a supervizoři řízení sociálních služeb nebo jako konzultanti v oblasti řízení sociálních služeb.

01

Uplatnění

Uplatnění je vhodné pro řídící úředníky odboru sociálních věcí na úrovni kraje či municipality nebo pro manažery poskytovatele sociálních služeb.
02

Co budete umět

Dokážete využívat perfektní znalost evropských modelů veřejné správy a sociální politiky, vybraných kapitol z mezinárodního práva a evropské legislativy.
03

Prezenční / kombinovaná forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce (po - čt), kombinovaná výuka probíhá formou řízených konzultací zpravidla jednou za tři týdny (pá - so).
04

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá formou motivačního dopisu nebo individuálního motivačního pohovoru. Předpokladem pro přijetí je úspěšně zakončené vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského studijního programu.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky ze stanovených předmětů.

Parametry programu

Titul
Mgr.
Forma studia
Prezenční i kombinovaná
Délka studia
2 roky
Jazyk studia
Čeština
Místo studia
Praha (prezenční/kombinované), Český Krumlov (pouze kombinované studium)
Školné za semestr

Praha 38 900 Kč, Český Krumlov 33 900 Kč (možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení)

Forma přijímacího řízení

Motivační dopis, nebo individuální motivační pohovor (našim absolventům stačí pouze přihláška)

Začátek akademického roku

30. 9. 2024

Možnost získání certifikátu

Spisová služba v kontextu eGovernmentu

Absolvování specializace se započítává do volitelných předmětů a student za její splnění vedle certifikátu získá 8 kreditů.

Garant programu

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Sociální pracovnice, vedoucí více než sta úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací a osmi disertačních prací, autorka desítek odborných publikací, dobrovolná sociální pracovnice Bílého kruhu bezpečí, z.s.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Studijní plán

Výpis předmětů

  • Strategický a projektový management
  • Plánování sociálních služeb a fundraising
  • Řízení kvality a risk management ve zdr. a soc. službách
  • Statistická data ve veřejném sektoru
  • Specifika sociální práce v sociálních službách
  • Systémy veřejné správy v evropských zemích
  • Evropské modely sociální politiky
  • Evropská sociální legislativa
  • Mezinárodní právo veřejné a soukromé

 

 Zobrazit detailní studijní plán

Doporučené postgraduální programy

Na Vysoké škole CEVRO můžete pokračovat ve studiu prestižních postgraduálních programů. Námi navrhované programy si můžete zobrazit níže: 

Koho u nás potkáte

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bezpečnost
Pedagog Vysoké školy CEVRO, dříve český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi.
doc. JUDr. Ivana Štenglová

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Právo
Právnička, specialistka na obchodní právo. Působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu a jako členka komisí pro rekodifikaci občanského a obchodního práva, je také členkou Legislativní rady vlády ČR.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Management sociálních služeb
Sociální pracovnice a ekonomka, vedoucí více než 150 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací a osmi disertačních prací, autorka desítek odborných publikací. Dobrovolná sociální pracovnice a vedoucí jihočeské pobočky Bílého kruhu bezpečí, z.s., který pomáhá obětem trestných činů. Její specializací je oblast sociálních služeb.
Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ekonomie
Ekonomka s doktorským titulem v oboru hospodářská politika na VŠE. Od roku 2014 působí jako analytička na Úřadu vlády ČR. Specializuje se na mikroekonomii a ekonometrii. Již několik let působí jako hodnotitelka Technologické agentury ČR.
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

Politologie
Politolog, věnuje se otázkám občanské společnosti, demokracie, veřejné sféry, politické kultury, lobbingu a evropské identity. Je aktivní v neziskovém sektoru a v komunální politice, je autorem nebo spoluautorem řady monografií a vědeckých článků.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

logo_kpr.png PS_logo.png logo-nato.png logo_mpo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie