Průvodce studiem

Informace pro nové studenty

Základní informace (PDF)

Milé studentky, milí studenti,
máme velkou radost, že jste si vybrali pro své studium Vysokou školu CEVRO. Aby byly vaše první kroky co nejsnazší, připravili jsme stručný přehled základních informací o studiu:

Základní studijní informace

 

Nejbližší důležité termíny:

  • 25. 9. 2023 
Začátek akademického roku a začátek výuky studentů v prezenční formě. Výuka studentů v kombinované formě bude zahájena o pár dní později, dle zapsaných předmětů. Termíny výuky jednotlivých předmětů vidí student při jejich zápisu v informačním systému.
  • 26. 9. 2023 
seznamovací Adaptační den pro studenty 1. ročníků a Welcome Party
  • 11. 10. 2023 
Imatrikulace studentů 1. ročníků v Praze.
  • 17. 10. 2023 
Imatrikulace studentů 1. ročníků v Českém Krumlově.

 

Klíčovým dokumentem je zejména Studijní a zkušební řád. Z něj vybíráme tyto zásadní informace:

Předměty se dělí na povinné a volitelné. Povinné předměty se otevírají každý rok, volitelné dle zájmu studentů.

Po zápisu předmětů, který je vždy před zahájením trimestru, uvidí student ve svém profilu rozvrh hodin na dané období.

Studenti bakalářského studia mají povinnost získat celkem 180 kreditů (včetně kreditů za státní závěrečné zkoušky).

Studenti navazujícího magisterského studia mají povinnost získat celkem 120 kreditů (včetně kreditů za státní závěrečné zkoušky).

 

KARTA ISIC / ALIVE

Jedná se o mezinárodní identifikační průkaz studenta.

ISIC – pro studenty prezenční formy do 26 let

ALIVE – pro studenty kombinované formy, nebo studenty starší 26 let

Student tímto průkazem prokazuje svou totožnost u zkoušek a zároveň průkaz slouží jako vstupní karta do budovy (v Praze).

O ISIC / ALIVE žádá student při zápisu do 1. ročníku, jakmile bude průkaz připraven k vyzvednutí, obdrží informativní e-mail. Zároveň lze na tyto karty čerpat řadu slev a výhod.

 

ŠKOLNÍ EMAIL [Outlook Microsoft 365]

Školní e-mail je jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů v průběhu celého studia. Studenti mají povinnost tento e-mail používat a pravidelně kontrolovat. Je možné jej přesměrovat na svou soukromou e-mailovou adresu.

CI_Zakladni_Informace_O_Studiu-1024x580.jpg

Přihlášení do systémů Vysoké školy CEVRO naleznete na webových stránkách www.cevro.cz. Ikony „Outlook“ a „IS“ jsou umístěné v pravé horní části webových stránek.

Uživatelské jméno a heslo obdržíte při zápisu do studia. Formát všech e-mailových adres studentů, pedagogů a zaměstnanců Vysoké školy CEVRO je vždy jmeno.prijmeni@vsci.cz.

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM VYSOKÉ ŠKOLY CEVRO [IS]

Veškeré organizační a administrativní úkony spojené se studiem lze realizovat pomocí informačního systému školy či školního e-mailu. Jejich prostřednictvím jsou také studenti informováni o všech důležitých záležitostech. Za účelem snadného seznámení s IS, jsme zhotovili několik krátkých videonávodů k základním uživatelským úkonům.

Pravidelné sledování obou systémů je proto povinností každého studenta.

 
BEZDRÁTOVÁ SÍŤ V BUDOVĚ VYSOKÉ ŠKOLY CEVRO (WIFI)

V budově Vysoké školy CEVRO je možné využít bezdrátovou síť.

Název sítě je: vsci a heslo: cevrowifi

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně průběhu studia, plateb školného, akcích pořádaných školou apod. jsou vám k dispozici zaměstnanci školy, na které se můžete obrátit buď osobně, telefonicky nebo e-mailem. Kontakty jsou dostupné na webu na stránce kontakty.

Vybíráme kontakty, které budete potřebovat asi nejvíce.

Studijní oddělení

PaedDr. Lada Novotná – tel.: 774 427 404, studijni@vsci.cz
Kristýna Trešlová, DiS. – tel.: 774 427 407, studijni@vsci.cz

Tajemník kateder

Veronika Pincová – tel.: 774 427 405, veronika.pincova@vsci.cz

IT oddělení

Technická uživatelská podpora: helpdesk@vsci.cz

Sekretariát vedení

Šárka Josefína Slouková – tel.: 221 506 777, sarka.sloukova@vsci.cz