Důležité termíny

Důležité termíny pro uchazeče

Termín pro podání přihlášky ke studiu do 30. 6. 2024
Dny otevřených dveří  - Praha (v 16:00) 3. 4., 15. 5., 5. 6., 26. 6., 21. 8. 2024
Dny otevřehý dveří - Č. Krumlov (v 15:30) 4. 4., 16. 5., 27. 6., 11. 7., 29. 8. 2024
Zápis do prvního ročníku - Praha 26. 6., 11. 7. 2024
Zápis do prvního ročníku - Č. Krumlov 27. 6., 11. 7. 2024
Imatrikulace nových studentů - Praha 16. 10. 2024
Imatrikulace nových studentů - Č. Krumlov 22. 10. 2024

 

Harmonogram akademického roku 2023/2024

 • 25. 9. 2023
Zahájení akademického roku
 • 25. 9. 2023 - 9. 2. 2024
První trimestr (období podzim 2023)
 • 14. 9. 2023 - 22. 9. 2023
elektronická registracea zápis předmětů prvního trimestru
 • 25. 9. 2023 - 17. 12. 2023
období výuky
 • 11. 10. 2023
imatrikulace studentů a promoce absolventů - Praha
 • 17. 10. 2023
imatrikulace studentů a promoce absolventů - Český Krumlov
 • 26. 11. 2023
termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejichvedoucímu
(termín obhajob červen 2024 a později)
 • 15. 12. 2023
termín pro odevzdání kvalifikačních prací (obhajoba únor 2024)
 • 18. 12. 2023 - 1. 1. 2024
zimní prázdniny
 • 2. 1. 2024 - 9. 2. 2024
zkouškové období
 • 5. 1. 2024
termín pro elektronické přihlášení ke státním závěrečným zkouškám
(pro termín únor 2024)
 • 5. 2. 2024 - 9. 2. 2024
státní závěrečné zkoušky
 • 1. 2. 2024 - 9. 2. 2024
elektronická registrace a zápis předmětů druhého trimestru

 

 • 10. 2. 2024 - 28. 6. 2024
Druhý trimestr (období jaro 2024)
 • 12. 2. 2024 - 4. 5. 2024
období výuky
 • 13. 3. 2024
promoce absolventů - Praha
 • 19. 4. 2024
termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejich vedoucími
(termín obhajob září 2024 a později)
 • 20. 4. 2024
konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia
(10 týdnů)
 • 30. 4. 2024
termín pro odevzdání kvalifikačních prací (obhajoba červen 2024)
 • 6. 5. 2024 - 28. 6. 2024
zkouškové období
 • 6. 5.
termín pro elektronické přihlášení ke státním závěrečným zkouškám (pro termín červen 2024)
 • 3. 6. 2024 - 21. 6. 2024
státní závěrečné zkoušky
 • 10. 7. 2024
promoce absolventů - Praha

 

 • 29. 6. 2024 - 29. 9. 2024
Třetí trimestr (období léto 2024)
 • 1. 7. 2024 - 30. 8. 2024
období výuky (s koncentrovanou týdenní výukou zvolených předmětů)
 • 18. 7. 2024
termín pro odevzdání kvalifikačních prací (obhajoba září 2024)
 • 19. 8. 2024
termín pro elektronické přihlášení ke státním závěrečným zkouškám
(termín září 2024)
 • 10. 9. 2024
termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejich vedoucími
(obhajoba únor 2025)
 • 31. 8. 2024 - 27. 9. 2024
zkouškové období
 • 2. 9. 2024 - 20. 9. 2024
státní závěrečné zkoušky
   
 • 29. 9. 2024
Konec akademického roku