Spisová služba v kontextu eGovernmentu

Díky dlouhodobému a intezivnímu procesu elektronizace veřejné správy se problematika spisové služby vyprofilovala jako jeden ze základních pilířů eGovernmentu. Jedná se o dynamicky rozvíjející se obor. Studenti v rámci specializačního programu získají celkový přehled problematiky spisové služby. Absolventi specializačního programu budou schopni převzít komplexní dohled nad spisovou službou v institucích veřejné správy, samosprávy a dalších organizacích, včetně komerční sféry.

Cílová skupina

Pro všechny studenty Vysoké školy CEVRO, napříč studijními programy a ročníky. Specializační program je vhodný pro zaměstance/vedoucí pracující nejen ve státním sektoru.

Forma: prezenčně/kombinovaně.

Doba trvání: 2 trimestry.

Výsledek: certifikát o absolvování specializačního studijního programu. Absolvování specializace se započítává do volitelných předmětů a student za její splnění vedle certifikátu získá 8 kreditů.

Hlavní pilíře studia

 • legislativa, terminologie v oblasti spisové služby a eGovernmentu
 • procesy spisové služby
 • eGovernment a reformy veřejné správy
 • informační systémy veřejné správy – Zákon č. 365/2000 Sb.
 • základní registry
 • kybernetická bezpečnost a utajované dokumnety
 • informační systém datových schránek
 • digitální archivnictví
 • používání verifikačních prvků
 • zajištění právní validity elektronických a analogových dokumentů
 • skartační řízení

Garant oboru

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D., historička, pedagožka
Absolventka oboru archivnictví a pomocné vědy historické Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia v oboru hospodářské dějiny tamtéž. Zaměstnankyně Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky (vedoucí Oddělení institucionálních fondů. Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny československých vědeckých institucí a vědeckých osobností ve 20. století).