Studijní středisko Český Krumlov

V Jihočeském kraji nabízí Vysoká škola CEVRO čtyři bakalářské a čtyři navazující magisterské studijní programy. Všechny nabízené studijní programy lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované formě. Zájemci o prezenční studium je mohou studovat v Praze.
Studijní středisko se nachází přímo v srdci Českého Krumlova. Najdete ho na adrese Linecká 43, Český Krumlov.

Bakalářské studium

Výuka ve všech bakalářských studijních programech v Českém Krumlově probíhá pouze v kombinované formě.

Magisterské studium

Výuka ve všech navazujících magisterských studijních programech v Českém Krumlově probíhá pouze v kombinované formě.

Školné

Pro studenty přijaté ke studiu v Českém Krumlově do akademického roku 2024/2025 (půlroční platba). Školné lze hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách.

Bakalářské studium
30.900 Kč
Navazující magisterské studium
33.900 Kč

Kontakt – Český Krumlov

Studijní oddělení

Kristýna Trešlová, DiS.
PaedDr. Lada Novotná

E-mail: studijni@vsci.cz

Telefon: +420 774 427 407,
+420 774 427 404

Osobní schůzku s referentkami studijního oddělní je nutné domluvit předem.