Green Deal pod palbou: Nové europoslance čeká jeho kompletní přehodnocení

Evropské volby ukázaly, že občané EU včetně Česka začínají mnohem více chápat roli unie jako nástroje pro zachování konkurenceschopnosti Evropy i jejích členů. V uplynulých letech totiž byla situace spíše opačná a přemíra regulace a byrokracie sloužila jako klacky do ozubených kol ekonomiky.

A nejdiskutovanějším příkladem nadměrné regulace je evropský Green Deal. Ambiciózní plán Evropské unie ke klimatické neutralitě má chvályhodnou vizi, ale už nyní se projevují negativní dopady na konkurenceschopnost, ekonomický růst a pozici Evropské unie v rámci globální ekonomiky.

V kontextu českého průmyslu znamená Green Deal zvýšení provozních a vstupních nákladů a nutnost významně investovat do čistých technologií. Růst nákladů zvyšuje ceny produkce, podvazuje ziskovost a tím pravděpodobně zdroje investic pro rozvoj. Následkm jsou krachy firem, ale i jejich odchod z EU do zemí s méně přísnými ekologickými nároky. Je jasné, že tento jev, nazývaný „únik uhlíku“, klima neřeší, protože pouze přesune emise ven z EU. Ve výsledku klima není řešeno a na domácím trhu přicházíme o produkci, pracovní místa a ekonomický růst.

Je zřejmé, že finanční nároky Green Dealu prohloubí nerovnost mezi malými a středními podniky a korporacemi, které spíš najdou zdroje pro adaptaci na nová pravidla. Green Deal ale zároveň dává prostor novým investicím zejména do alternativních zdrojů energetiky a podporuje inovace, což může přinést ekonomický růst a technologický pokrok. Je však nutné zvážit, zda jsou tyto příležitosti skutečně dostupné pro všechny ekonomické subjekty.

Hlavní ekonomickou výzvou nově zvolenho Evropského parlamentu bude tedy kompletní přehodnocení finančně náročného Green Dealu na nějakou formu tzv. Sustainable Grean Dealu, který bude založen na reálných základech a podmínkách členských ekonomik. Takový Real Deal musí být především realizovatelný, aniž by Evropa přišla o své místo na globálním trhu.

Bozena_Kaderabkova.jpg

Autorkou komentáře je doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., garantka studijních programů Economics, Business, PoliticsEconomics, Philosophy, Politics a členka katedry ekonomie Vysoké školy CEVRO.

Komentář byl otištěn v Hospodářských novinách.

Kaderabkova-Hospodarske-noviny.png