Inovační workshop č. 2 „Inovace v oblasti bezpečnosti a obrany“

Vysoká škola CEVRO

Výzkumné centrum CEBES uspořádalo v pořadí již druhý inovační workshop s názvem „Inovace v oblasti bezpečnosti a obrany“, který se konal 22. 5. 2024 od 14 do 17 hod.

Inovační workshop č. 2 „Inovace v oblasti bezpečnosti a obrany“
Inovační workshop č. 2 „Inovace v oblasti bezpečnosti a obrany“

Druhý ze série inovačních workshopů, tentokrát zaměřený na otázky tvorby a implementace inovací v oblasti bezpečnosti a obrany.

O čem jsme diskutovali?
  • Tvorba znalostí (VaV programy v oblasti bezpečnosti a obrany)

  • Tvorba požadavků (uživatelé = bezpečnostní instituce a systémy - v jaké formě by měly formulovat své požadavky)

  • Utajování v rámci inovačních procesů v oblasti bezpečnosti a obrany (státní tajemství, jiné formy)

  • Testovací infrastruktura pro inovace z oblasti bezpečnosti a obrany (zkušebny, polygony, certifikace-požadavky)

  • Role a služby akcelerátorů inovačních procesů v oblasti bezpečnosti a obrany (poskytované služby startupům)

  • Vlastnictví inovací v oblasti bezpečnosti a obrany (vlastnictví, spoluvlastnictví, licence)

  • Role státu v inovačním ekosystému v oblasti bezpečnosti a obrany (uživatel, tvůrce prostředí, provozovatel akcelerátorů, vlastník)

  • Financování tvorby inovací v oblasti bezpečnosti a obrany (státní rizikový kapitál, kombinace soukromého a státního kapitálu, státní a smíšené inovační fondy)

  • Optimalizace inovačního ekosystému v ČR pro oblast bezpečnosti a obrany (cílový stav, optimalizační kroky)

Fotogalerie