Studijní programy

Vysoká škola CEVRO nabízí bakalářské, navazující magisterské i postgraduální programy, z nichž mnohé jinde nenajdete. Mezi přednášejícími jsou špičky ve svých oborech – přední profesoři, experti z praxe, autoři řady publikací, soudci, advokáti, bezpečnostní analytici, diplomaté, politologové a významní zástupci profesních komor. Studiem získáte kvalitní vědomosti, schopnosti i skvělé kontakty. V rámci studia můžete absolvovat pracovní stáže v českých či zahraničních firmách i veřejných institucích. Vysoká škola si zakládá na intenzivní mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami po celém světě. Studijní programy můžete studovat v prezenční i kombinované formě při zaměstnání.

EXPERTNÍ KURZY

Absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Certifikát je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako respektovanou českou vzdělávací institucí. Frekventanti kurzu mohou získat adresná doporučení garantů a přednášejících při hledání souvisejících pracovních pozic.

Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku