Teorie je ušlechtilá, ale až praxe přináší užitek

Bezpečnost se v současné mezinárodně napjaté době skloňuje čím dál častěji. A proto je o studijní programy s bezpečnostní tématikou na Vysoké škole CEVRO stále větší zájem.

Rozhovor se čtyřmi posluchači kombinovaného studia Bezpečnostního managementu vznikl v rámci volitelného předmětu „Na semestr novinářem“, kdy si „vyzkoušeli“ roli zpovídaných, do které se mohou dostat i během svých profesí. 

Proč jste se rozhodli studovat Vysokou školu CEVRO?

Michal: Téměř 20 let pracuji v oboru IT a bezpečnost mě vždy zajímala. Obě oblasti se stále více sbližují a na Vysoké škole CEVRO se vyučuje obojí pod jednou střechou.

Šárka: Jako traťová dispečerka jsem hledala způsob, jak si rozšířit své znalosti v oblasti bezpečnostního managementu a zlepšit své dovednosti v řízení rizik a krizového řízení. Motivovalo mě, že program nabízí prakticky orientované vzdělání, které se dá aplikovat v mé profesi.

Lukáš: Potřeboval jsem studovat obor, který mě vybaví k výkonu povolání u policie a položí základ pro poznání moderních prvků bezpečnosti a hrozeb. Bezpečnostní hrozby, se kterými se potýkáme poslední roky, se vyvinuly a velmi rychle dále vyvíjejí. Pro mou práci je důležité tyto hrozby rozeznat, identifikovat a znát způsob, jak jim předcházet, nebo s nimi bojovat.

Daniel: Při výběru studia mě zaujala možnost studovat v Českém Krumlově a také to, že na škole učí mnoho odborníků z praxe. Od začátku se mi potvrdilo, že Bezpečnostní politika a následně Bezpečnostní management byly správnou volbou. Na můj profesní rozvoj mělo škola velký vliv, už během prvního ročníku jsem začal pracovat jako bezpečnostní pracovník v Jaderné elektrárně Temelín a následně jako jaderný technik.

Kdy a jak jste poprvé použili získanou teorii v praxi?

CEVRO_News_4.png

Michal: Poprvé hned po začátku studia. Rychle jsem vyměnil frázi „s pozdravem“ za pokornější „s úctou“ v podpisu. Už jsem absolvoval program Bezpečnostní politika, teď s Bezpečnostním managementem studuji souběžně kybernetickou bezpečnost v programu MBA. Největší praktický přínos jsem viděl jednoznačně během IT security auditu ve firmě, ale více o tom mluvit nemohu.

Šárka: Poprvé jsem začala aplikovat teorii získanou ve škole při řešení komplikovaných situací na trati nebo při nepředvídatelných a mimořádných událostech.

Lukáš: Po střelbě na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023. Jsem zodpovědný za zdravotnickou přípravu u policie pro celou Českou republiku a v minulosti jse

m vytvořil robustní program zdravotní přípravy, který i tuto hrozbu (aktivní útočník, pozn.) a činnost při ní pokrývá. Díky spojení svých praktických a teoretických dovedností a zároveň vysokého penza vědomostí z oboru bezpečnostních studií se věnuji problematice tématu aktivního útočníka a mohu tak přispívat ke zlepšování postupů na místě takové události.

Daniel: Své vědomosti ze školy jsem využil hned první pracovní den v Temelíně, což je jeden z nejlépe zabezpečených objektů v Česku. Prolínají se tam poznatky z bezpečnosti, tak i znalosti z předmětů, které obsahovaly studium práva.

Jak lze zvládnout kombinované studium programu Bezpečnostní management při vašem zaměstnání?

Michal: Bloky přednášek ve škole bývají v pátek a v sobotu. Někdy je to sice maraton, ale díky tomu lze naplánovat volno v zaměstnání. I když účast ve škole není povinná, tak ji doporučuji. Přiznám, že je to dost o disciplíně, protože se neobejdete bez samostudia. Hodně čtu odbornou literaturu, takže Národní knihovna v Klementinu je moje letní sídlo. (smích.)

Šárka: Pro mě bylo studium při práci výzvou, ale zároveň skvělou možností rozvíjet své dovednosti a znalosti. Zahrnuje pravidelnou účast na přednáškách, samostudium a práci na projektech či úkolech spojených s pracovními závazky. Je to dynamický proces, který vyžaduje dobrou organizaci a schopnost efektivně kombinovat práci a studium.

Lukáš: Je to samozřejmě náročné z hlediska času a přípravy. A přidám ještě třetí element – rodinu. Na druhou stranu získá člověk praktické dovednosti, které mladí studenti denního studia nemají. Navíc při zaměstnání vnímá přesahy a spoustu problematiky z nových úhlů pohledu. Zároveň jde o přesah z práce do studia, kdy si ke studiu zase naopak berete vědomosti z práce.

Daniel: Kombinované studium je bezesporu náročnější než studium prezenční. Jde o souhru práce, výuky ve škole, psaní seminárních prací, zkoušek. A ideální by bylo, pokud by ještě zbyl čas na koníčky případně volný č

as. Ocenil jsem, že na Vysoké škole CEVRO je funkční a ochotné studijní oddělení, které vždy pomůže. Přednášející jsou odborníci z praxe a vědí co mají učit, co předat. To se pak hodí v životě i v práci.

Jaké je propojení teorie a praxe ze studia s vaší prací?

CEVRO_News_3.png

Michal: Teorie je určitě ušlechtilá, ale až aplikovaná v praxi přináší užitek. Protože většina odborníků ve škole jsou lidé z praxe, o to přínosnější vše je, zvlášť když si jako student mohu navrhnout vlastní téma práce, které je blízké mé profesi. Výměna znalostí tak funguje oboustranně.

Šárka: Spojení teorie a práce je účinné pro učení a rozvoj. Teorie poskytuje základní koncepty a principy, praxe umožňuje jejich aplikaci a testování v reálném světě. To vše dohromady mi pomůže lépe porozumět studovaným tématům, ale také zlepšit dovednosti a připravit se na řešení skutečných situací v mé profesi.

Lukáš: Je velmi důležité, jedno s druhým se propojuje, navíc někdy poznáte, že spousty témat či věcí lze v práci najednou řešit jinak a že si dáváte pozor na skutečnosti, které jste předtím nevěděli, například při tvorbě postupů a doporučení, vezmete v potaz nové poznatky.

Daniel: Z mých zkušeností jde o velmi důležitý faktor. Pokud máte kvalitní vzdělání, získáváte dobrý základ pro důležitá rozhodnutí nejen v práci, ale i v životě. Bez toho to jde o poznání hůře, protože většinou zkoušíte systém pokus-omyl a to i na úkor času. Díky magisterskému studiu v oboru bezpečnost mohu působit jako technik BOZP (bezpečnosti a ochrana zdraví při práci; pozn.).

Který z přednášejících má či měl na vaše studium i kariéru největší vliv?

Michal: Těžko najít jediné jméno. Největším přínosem pro mě byli odborníci z „bezpečnosti“, kterých jsem zažil nepočítaně. Podle oblíbenosti to byla paní doktorka Martina Heranová a pan doktor Jan Paďourek, opravdu persony par excellence.

Šárka: Setkala jsem se s mnoha vynikajícími profesory, kteří přinášeli do výuky zajímavé a inspirativní přístupy. Jejich různorodé zkušenosti a odborné znalosti mi poskytly široký pohled na problematiku bezpečnostního managementu. Neumím vybrat jednu konkrétní osobnost, která by vynikala nad ostatními, většina profesorů mě nadchla svým přístupem.

Lukáš: Přednášejí tu velmi významní učitelé, kteří mě obohatili o spousty nových informací a způsobů řešení problematiky bezpečnosti. Pokud bych měl vybrat jedno jméno, byl by to pan docent Martin Hrinko, který je pro mě legendou. Zasloužil se o současnou podobu prvosledových hlídek u policie a my, kteří dále vylepšujeme a posouváme tuto problematiku, stavíme na perfektním základu, který spolutvořil.

Daniel: Každý z přednášejících ve mně něco zanechal. Kdo jednou na Vysoké škole CEVRO studuje, zjistí, že má na hodinách „celebrity z televize a novin“, osobnosti se kterými se člověk normálně nesetká. Mně osobně je nejblíže specialista z oboru bezpečnost a zároveň garant mé bakalářské práce pan docent Martin Hrinko, který působil jako první náměstek u Policie ČR.

Co vám dávají studia na Vysoké škole CEVRO a jak ovlivňují vaše kariéry?

Michal: Začínal jsem s velmi úzkou odbornou specializací a studium tří bezpečnostních oborů mi výrazně rozšířilo obzory. Poznal jsem mnoho zajímavých lidí se zajímavými odbornostmi, jak mezi přednášejícími, tak mezi studenty. Obojí bylo, na „ajťáka“, překvapivě příjemné. (smích.)

Šárka: Do hloubky jsem porozuměla problematice bezpečnostního managementu a díky tomu mohu lépe vykonávat svou profesi a přispívat k bezpečnosti a plynulosti provozu na železnici.

Lukáš: Jsem bohatší o nová poznání. Během studia magisterského oboru jsem začal uvažovat o studiu doktorandském. Chtěl bych tak škole na oplátku vrátit něco já a obohatit studium o své poznatky z praxe u policie. Věřím, že v další kariéře využiji hodně vědomostí a praktických znalostí načerpaných při studiu.

Daniel: Nechci, aby to znělo jako klišé, ale vidím na sobě velký osobní i kariérní rozvoj. Díky teorii vím, jak se chovat a jak vyhodnotit nestandardní bezpečnostní události. Získal jsem velký rozhled v oblasti práva a bezpečnosti. Díky magisterskému studiu mám možnost absolvovat praxi na pozici technika BOZP v Jaderné elektrárně Temelín u společnosti ČEZ. A právě tam vidím svou budoucnost.

Daniel Doktor (student Bezpečnostního managementu); Vít Chalupa