CEVROSPO: Studentský život je stejně důležitý jako ten akademický

1. 11. 2023

Na Vysokou školu CEVRO jsem nastoupila v září 2022 jako čerstvá maturantka, plná nadšení z nadcházejícího akademického života.

Výběr vysoké školy mi zjednodušil fakt, že jsem na Vysokou školu CEVRO slyšela pouze kladné reference, takže nebylo moc nad čím přemýšlet. Jsem ráda, že jsem si vybrala soukromou vysokou školu, jelikož jsem byla ze soukromého gymnázia zvyklá na individuální přístup a malé studijní skupiny. A přesně to jsem očekávala i od Vysoké školy CEVRO. Má očekávání se naplnila. Jako nová studentka jsem ve škole nikoho neznala, měla jsem obavy z výuky a cítila se určitým způsobem nejistá.

První týden zorganizovala škola studentům tzv. adaptační den, během kterého jsme se mezi sebou měli všichni seznámit. Jenže účast studentů byla až nečekaně mizivá, příliš se nás nesešlo, tudíž ani nedošlo k nějakému hlubšímu seznámení. S nástupem na soukromou školu jsem počítala s menším kolektivem, ale po adaptačním dni jsem lehce litovala svého rozhodnutí, jelikož mě trápila představa toho, že se nebudu mít s kým bavit a že nezapadnu. To se však v mém případě naštěstí rychle rozplynulo, začala jsem se seznamovat a bavit se svými spolužáky a postupem času jsme si vytvořili kolektiv.HYN_8067.jpg

Nyní už vím, jak pro mě byly první týdny na vysoké škole náročné. I od svých spolužáků jsem se později dověděla, že jsme se neměli moc s kým poradit, chyběla nám zkušenost od starších studentů a stýskalo se nám po typickém studentském životě. Proto jsem se rozhodla po prvním ročníku toto všechno změnit. S nápadem založit studentský spolek jsem si pohrávala delší dobu, pro reálné založení jsem se však rozhodla až na konci prázdnin před druhým ročníkem. Odjakživa jsem extrovert, ráda poznávám nové lidi a ráda se bavím. Studuji obor Politologie a mezinárodní vztahy, což je přesně obor pro někoho upovídaného, jako jsem já. Když jsem zjistila, že se zástupci
školy a marketingové oddělení rozhodli založit projekt studentského spolku, ale že jim chybí někdo, kdo se za něj postaví, tak jsem neváhala ani minutu a s chutí jsem se zapojila. Dali jsme hlavy dohromady, přijali jsme další členy výboru a nakonec pod záštitou školy vznikl CEVROSPO – první studentský spolek na Vysoké škole CEVRO.

CEVROSPO má být diverzní komunitou studentů, která na škole vytvoří skvělé prostředí nejen pro studenty, ale i pro kantory a ostatní přednášející. Chceme vzájemně seznámit co nejvíce studentů a vytvořit tak komunitu, která si bude navzájem pomáhat, sdílet zkušenosti a bude se podílet na organizaci studentského života. Spolek je teprve na začátku svého působení, jeho členy se mohou stát všichni studenti školy, nezávisle na studijním oboru, ročníku či typu studia.
 
V plánu máme organizaci mnoha studentských akcí a přednášek. První větší akcí byl Halloween na konci října 2023, teď už jsme v plném proudu přípravy společného pobytu na horách. Tím ale zdaleka nekončíme! Chystáme návštěvy zajímavých filmů, divadelních představení, sportovních zápasů, ale třeba také Poslanecké sněmovny nebo Senátu. Samozřejmě se chceme zaměřit také na praxe, které přímo souvisejí s našimi studijními obory. Jaro a léto pak prošpikujeme nejrůznějšími sportovními aktivitami. Studenti se mají nač těšit!

HYN_8167.jpgChceme vytvořit program, jehož jednotlivé části a aktivity se (snad) zalíbí každému, takže se bude chtít stát členem spolku. Dobrovolného spolku. Doufáme, že si jeho členové vytvoří doživotní přátelství a vzájemné propojení později přenesou i do pracovních kariér. Rádi bychom, aby studentský život na Vysoké škole CEVRO nabral správný směr a přispěl k tomu, že CEVROSPO spojí školu a studenty, aby obě strany mohly úspěšně utvářet příjemné studijní prostředí pro stávající i nově příchozí
posluchače.
 
Proto doufám, že se v nadcházejících letech setkám se všemi, ať mými spolužáky či nováčky, kteří do školy teprve přijdou. I jim se budeme snažit pomoci, aby minimálně start akademického vzdělávání měli o něco snadnější než my.
 
Lucie Fornůsková
studentka 2. ročníku Politologie a mezinárodní vztahy
Text vyšel v listopadovém čísle CEVRO News. Celé vydání je k dispozici tady: