Renomovaný evropský politolog Petr Kopecký nově přednáší na Vysoké škole CEVRO

9. 1. 2024

Vysoká škola CEVRO posílila od ledna 2024 svůj tým o předního českého politologa Petra Kopeckého, profesora politologie na Leidenské univerzitě v Nizozemsku a spoluvydavatele East European Politics, prestižního vědeckého časopisu, zabývajícího se politikou ve východní Evropě.

„Mám radost, že se nám podařilo získat pana profesora Kopeckého. Patří k těm několika málo českým politickým vědcům, kteří úspěšně působili na prestižních zahraničních univerzitách,“ poznamenává k angažování Petra Kopeckého rektor Vysoké školy CEVRO Tomáš Jarmara. „Jeho vědecká reputace a pedagogická zkušenost v mezinárodním prostředí zcela koresponduje s profilem naší vysoké školy a studenti se mají při přednáškách opravdu na koho těšit,“ doplňuje Jarmara.

„Ačkoliv jsem celou svou dosavadní akademickou kariéru působil na univerzitách v Nizozemsku a ve Velké Británii, vždy jsem si přál se jednou vrátit do Česka a pracovat v českém akademickém prostředí,“ říká Petr Kopecký a dodává: „Jsem rád, že to bude právě na Vysoké škole CEVRO, kterou považuji za kvalitní vysokou školou s ambicemi do budoucna. Zároveň se těším na spolupráci s dalšími centry české politologie, která se řadí k nejdynamičtějším v Evropě.“

Příchod a přínos Petra Kopeckého oceňuje též Karel B. Müller, politolog a garant studijních programů v oblasti politické vědy Vysoké školy CEVRO: „Petr Kopecký představuje mimořádné obohacení již tak velmi dobrého politologického týmu na Vysoké škole CEVRO. Jeho pedagogická i badatelská zkušenost se světovou politologií jsou pro nás nedocenitelným přínosem. Také svým odborným zaměřením znatelně obohatí výukové i badatelské portfolio politologie naší školy.“

Kdo je Petr Kopecký (narozen 1967)

Profesor politologie a spoluvydavatelem časopisu East European Politics. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole

 ekonomické v Praze a politologii na univerzitě v Manchesteru. Doktorát získal na univerzitě v Leidenu. Přednášel a působil jako docent na univerzitě v Sheffieldu a jako hostující odborný pracovník na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, na Jihoafrickém institutu mezinárodních vztahů v Johannesburgu a v Ghanském centru pro demokratický rozvoj v Akkře.

Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou politické strany a stranické systémy v současných demokraciích. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na vztah mezi politickou patronací a procesy budování stran a jejich organizační transformace a na politizaci náboru jmenovaných elit. Mezi jeho další výzkumné zájmy patří srovnávací východoevropská politika, demokratizace, srovnávací politické instituce, legislativní chování a občanská společnost.

Publikoval v mnoha významných magazínech a nakladatelstvích, včetně Party Politics, European Journal of Political Research, European Union Politics, Political Studies, Democratization, nebo Oxford University Press a Routledge.

Leidenská univerzita byla založena v Leidenu v roce 1575. Je nejstarší univerzitou v Nizozemsku a patří mezi 100 nejlepších univerzit na světě. Její politický program byl v roce 2023 vyhodnocen jako třetí nejlepší v kontinentální Evropě a 16. nejlepší na světě. Světovému renomé se těší také Fakulta humanitních věd a Právnická fakulta. Čeští studenti ji znají díky programům Erasmus. Město Leiden se 127 tisíci obyvateli leží 20 kilometrů severovýchodně od Haagu a 49 kilometrů jihozápadně od hlavního a největšího města Nizozemského království Amsterdamu.

O Vysoké škole CEVRO

Vysoká škola CEVRO je soukromou vysokou školou se sídlem v Praze. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v sedmi bakalářských, pěti navazujících magisterských a v deseti postgraduálních studijních programech MPA, LL.M., MBA a P.G.D.J. Aktuálně zde studuje více než 800 studentů a studentek. Od založení Vysoké školy CEVRO v září 2006 úspěšně ukončilo některý z jejích studijních programů více než 2600 absolventů a absolventek. Po svém založení používala název CEVRO Institut, který se od letošního nového akademického roku změnil na Vysoká škola CEVRO. Škola nabízí prestižní vzdělání, individuální přístup a rodinnou atmosféru umocněnou místy výuky – historickou budovou Měšťanské besedy v srdci Prahy a studijním střediskem v centru Českého Krumlova.

Kontakt pro média: Radek Ježdík, radek.jezdik@vsci.cz, tel.: 731 450 909