Výročí 25 let v NATO. Byli jsme u toho!

12. 3. 2024

Před 25 lety se Česká republika stala členem NATO. Podle bývalého amerického prezidenta W. J. Clintona, který vystoupil na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, to bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Jsme hrdí, že jsme mohli být strategickým partnerem připomenutí této významné události.

Vysoká škola CEVRO byla strategickým partnerem konference Naše bezpečnost není samozřejmost, kterou uspořádal spolek Jagello 2000. Nejen zástupci školy, ale také mnozí studenti politologie či bezpečnosti tak měli příležitost prožít výjiměčný okamžik, kterým událost připomínající naše 25. výročí vstupu do NATO rozhodně byla.

Ve Španělském sále na Pražském hradě tak měli příležitost setkat s významnými osobnostmi z řad bezepočnostních expertů, diplomatů nebo politiků. Atmosféru pak podrthl projev amerického prezidenta W. J. Clintona, který se na konci devadesátých let zasadil o to, že je Česká republika již 25 let součástí NATO.

„Udělali jsme správnou věc, že jsme NATO rozšířili, protože dnes má Aliance už 32 členů,“ řekl W. J. Clinton, který byl prezidentem USA v době, kdy Česko do NATO vstoupilo. 

Na konferenci připoměl, že před čtvrt stoletím byla mezi tehdejšími členy Aliance skepse, jestli je rozumné Českou republiku do NATO přijmout. „Bylo to rozumné riziko, které nakonec celé NATO posílilo," poznamenal na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost Clinton. „Byli jste prvním členem NATO, který začal na Ukrajině pomáhat a vím, že v tom budete pokračovat,“ dodal 42. prezident USA.

Ja by měli mladí lidé vnímat naše členství v NATO?

Záznam konference