Obor budoucnosti – Aplikovaná ekonomie

18. 1. 2024

Vedení Vysoké školy CEVRO vyslyšelo přání uchazečů o studium a na základě jejich poptávky nově zařazuje mezi bakalářské studijní programy Aplikovanou ekonomii.

„Tento nový studijní program přidáváme do nabídky na základě poptávky uchazečů. Klademe v něm důraz zejména na praktické dovednosti z klíčových ekonomických sektorů – finančnictví, bankovnictví, zdravotnictví, energetiky a nemovitostního trhu,“ vysvětluje rektor Vysoké školy CEVRO Tomáš Jarmara.

PŘEJÍT NA DETAIL STUDIJNÍHO PROGRAMU

Program Aplikovaná ekonomie kombinuje teoretické základy s praktickými aplikacemi. Umožní studentům nejen pochopit ekonomické principy, ale také je efektivně využívat v reálném světě. Studium programu navrhli odborníci tak, aby posluchače a následně absolventy připravil na různé profesní možnosti v ekonomice, od analytických pozic až po manažerské role ve veřejném i soukromém sektoru.

Co lze očekávat od nového studijního programu?

Významná praktická zkušenost: Stáže a zapojení do projektů přinesou cenné praktické zkušenosti důležité pro budoucí profesní uplatnění.
Přístup k expertům a profesionálům z praxe: Program propojí studenty s odborníky a profesionály, kteří mají bohaté znalosti ve všech oblastech ekonomiky. Networking a kontakty jsou základem.
Zkušenosti s nejnovějšími technologiemi: V rámci studia mají posluchači přístup k nejnovějším informačním technologiím a softwarům používaným v ekonomické analýze.
Mezinárodní perspektiva: Aplikovaná ekonomie nabízí mezinárodní kontext, což je nezbytné pro pochopení globálních ekonomických trendů a vlivů. Jde o přípravu na práci v mezinárodním prostředí.

„Ekonomický svět zůstane i nadále dynamickým a bude se neustále vyvíjet. Proto je naším cílem vybavit studenty dovednostmi a znalostmi, které jim pomohou nejen v současných problémech, ale i v budoucích výzvách na trhu práce,“ popisuje Lucie Kureková, garantka programu Aplikovaná ekonomie. Sama získala i doktorský titul v oboru Hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2014 působí jako analytička na Úřadu vlády ČR. Specializuje se na mikroekonomii a ekonometrii, aktivně se podílela na řešení několika vědeckých projektů.

„Absolvováním tohoto programu získají studenti kvalifikaci, kterou si cení v akademických i profesních kruzích. Diplom z Aplikované ekonomie otevírá dveře k prestižním pozicím a příležitostem,“ doplňuje Kureková. Nový program získává na atraktivitě i pro vyučující, což potvrzuje Klára Čermáková, členka katedry ekonomie Vysoké školy CEVRO: „Tento program mi dává šanci ovlivňovat a formovat myšlení a dovednosti budoucí generace ekonomických lídrů. Nabízí perfektní mix teoretického vzdělání a praktických zkušeností, což je podle mého názoru zásadní pro úspěšnou kariéru v ekonomických pozicích.

Lucie Kureková
Ing. Lucie Kureková, Ph.D., garantka programu Aplikovaná ekonomie

PŘEJÍT NA DETAIL STUDIJNÍHO PROGRAMU >
Rozhovor vyšel v lednovém čísle CEVRO News. Celé vydání je k dispozici tady: