Když chceš víc: Studuj v angličtině!

V dnešním světě je zcela běžné, že studenti vysokých škol během studia vyjíždí na zahraniční pobyty, absolvují stáže v zahraničí, nebo jen studují některé předměty v cizím jazyce na domácí škole. Setkávání se zahraničími studenty na Vysoké škole CEVRO neprobíhá jen během zahraniční výměny, ale i při každodenní výuce.

Vysoká škola CEVRO nově nabízí hned dva studijní programy, které jsou vyučovány výhradně v angličtině. Absolventi středních škol mohou začít studovat bakalářský studijní program Economics, Business, Politics. A ti, kteří už bakalářský diplom v ruce mají, se pak mohou přihlásit na nově akreditovaný navazující magisterský Economics, Philosophy, Politics.

Economics, Business, Politics

Nově akreditovaný bakalářský studijní program Economics, Business, Politics poskytuje studentům komplexní vzdělání, které je připraví na vysoce konkurenční a dynamicky se vyvíjející globální trh práce. Studijní plán je navržen tak, aby reflektoval komplexní a multidisciplinární přístup, který je zásadní pro pochopení a řešení současných ekonomických, podnikatelských a politických výzev. Program si klade za cíl vybavit studenty hlubokým porozuměním teoretických základů v oblasti ekonomie, podnikání a politiky a poskytnout jim praktické dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru v dynamickém národním i mezinárodním prostředí. Absolventi programu budou schopni přijímat informovaná a odpovědná rozhodnutí, která odrážejí složitost a vzájemnou propojenost globálního světa. Budou také mít vynikající předpoklady pro studium navazujících magisterských studijních programů, a to včetně navazujícího magisterského studijního programu Vysoké školy CEVRO Economics, Philosophy, Politics.

Na Vysoké škole CEVRO studuje každý semestr více jak 60 zahraničních studentů z celého světa. Čeští studenti tak mohou studovat společně se zahraničními kolegy z USA, Kanady, Mexika, Anglie, Španělska, Francie či Izraele a dalších zemí.

Economics, Philosophy, Politics

Navazující magisterský studijní program Economics, Philosophy, Politic připravuje studenty pro širokou škálu profesních uplatnění, které vyžadují silné kritické myšlení, schopnost formulovat inovativní nápady, vyznat se a rozhodovat v ekonomicky složitých situacích v národním i mezinárodním prostředí. Absolventi tohoto programu jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které jim umožňují předvídat budoucí vývoj zejména z ekonomického hlediska a připravovat tak ekonomické strategie prospěšné pro soukromý či veřejný sektor. Dále se absolventi orientují v dopadech rozhodnutí tuzemských i mezinárodních autorit a mezinárodního ekonomicko-politického vývoje na jednotlivé instituce, podniky či jedince. Absolvování tohoto studijního programu svým rozsahem, obsahem a skladbou předmětů zajišťuje předpoklady pro další postgraduální či doktorské studium ekonomických, ekonomicko-manažerských, politologických a filozofických studijních programů univerzit v České republice a v zahraničí.

Bez nadsázky se tak dá říci, že Vysoká škola CEVRO je školou mezinárodní. Ať už se jedná o zahraniční studenty na škole nebo o samotnou výuku předmětů v angličtině jak rodilými mluvčími, tak pedagogy se zkušenostmi s výukou na zahraničních univerzitách. Cizí jazyky znějí bývalou budovou Měšťanské besedy v Praze pořád.