Seminář: Data jako komodita - právní rámec dispozic s daty ve světě, kde data představují novou měnu budoucnosti

Jungmannova 28/17, Praha 1
18. 6. 2024

Současná doba je nejen dobou technologickou, ale zejména dobou datovou. Data reprezentují specifickou a vysoce dynamickou komoditu, která utváří základní stavební kámen současného digitálního světa. Školení pokrývá široké spektrum právních i etických aspektů ochrany dat, ať již jde o osobní údaje, předměty duševního vlastnictví, provozní, statistické, výzkumné a dalších údaje a informace. Důraz je kladen na specifický rámec a režimy jejich ochrany, včetně praktické aplikace, právních i technologických možností dispozic s těmito daty, což umožní účastníkům získat komplexní pohled na data jako komoditu.

Seminář: Data jako komodita - právní rámec dispozic s daty ve světě, kde data představují novou měnu budoucnosti
Seminář: Data jako komodita - právní rámec dispozic s daty ve světě, kde data představují novou měnu budoucnosti

Datum: 18. 6. 2024

Čas: 9:00-13:00

Cena kurzu: 2.200 Kč

 

Program semináře

 1. Úvod do právního rámce ochrany dat
  • pojem data, údaje a informace
  • historický vývoj významu dat
  • přehled různých typů dat (strukturovaná, nestrukturovaná, osobní a neosobní údaje, big data, data generovaná nástroji AI)
 2. Pojem, povaha a právní režim dat
  • „vlastnictví“ dat a povaha právní regulace
  • omezení v oblasti zpracování dat, data mining a analýza dat
  • technologie pro zpracování a analýzu dat (AI, strojové učení)
 3. Specifické právní režimy ochrany dat, možnosti dispozic s daty
  • ochrana předmětů duševního vlastnictví
  • ochrany osobních údajů
  • ochrana provozních a lokalizačních údajů
  • ochrana doménových jmen
 4. Právní rámec tzv. oprávněně zveřejněných dat
 5. Budoucnost dat jako komodity
  • vliv nových technologií na trh s daty (blockchain, kvantové výpočty)
  • výzvy a příležitosti v oblasti dispozic s daty
 6. Závěrečná diskuse
  • shrnutí klíčových bodů školení
  • odpovědi na otázky účastníků

Garant kurzu

aFOC02850.jpeg

JUDr. Ján Matejka, Ph.D

Právník a právní vědec zabývající se problematikou práva informačních technologií a informačních systémů. Od roku 2015 je ředitelem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Pedagogicky působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde je garantem předmětu Právní aspekty zabezpečení dat. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 odborných monografií a více než 70 vědeckých článků, byl a je činný jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel více než 20 grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu. Odborně se orientuje na problematiku vztahu práva a nových technologií, včetně přesahů do soukromého (pracovního i občanského) a správního práva, a to zpravidla se zřetelem ke specifickým aspektům ochrany právních vztahů v oblastech osobních údajů, duševního vlastnictví, blockchainu a oblasti umělé inteligence.

REGISTRACE
Logo CEVRO Vysoká škola

Dny otevřených dveří

Vybíráte vysokou školu? Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá a zjistěte, který studijní program bude pro vás tou nejlepší volbou.

Vyplnit přihlášku