Akce

Proběhlo

Kurz: Vedení lidí a komunikace v období změn

11. Června 2013 11:17 - Jungmannova 17, Praha
11 Čer

Kurz: Vedení lidí a komunikace v období změn

Dovolujeme si Vám nabídnout speciální vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra č. AK/VEPO-14/2013. Tento program je určen vedoucím úředníkům, kteří potřebují reagovat na neustále se vyvíjející legislativu, změny ve společnosti i potřeby občanů. Účastníci se seznámí s postupy a technikami vedení a motivace lidí ve specifických podmínkách změnového období a osvojí si postupy efektivní komunikace změn.


 

KDY: 11. 6. 2013, 9.00–17.00 hod. s přestávkou na oběd (9 výukových hodin)

KDE: vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

METODY: Interaktivní výklad, procvičování, práce ve skupinách a trénink.
Program probíhá v malé skupině, vhodné pro diskusi a trénink.   

LEKTORSKÉ VEDENÍ: Program vede lektor se zkušenostmi ze vzdělávání v oblasti veřejné správy, odbornými znalostmi a s bohatou lektorskou praxí PhDr. Václav Mitáš, Ph.D., Agentura SPEKTRUM. 


CENU KURZU: 2.900 KČ

Registraci k účasti
v programu, případně jakékoliv dotazy, prosíme, směřujte zde:
E-mail: ondrej.kubovy@vsci.cz nebo na tel.: +420 221 506 726,
a to nejpozději do 30. 5. 2013.  

 

OBSAH PROGRAMU:

 1. Management změn a význam připravenosti na změny
 • Faktory způsobující změny, jejich nevyhnutelnost
 • Připravenost na změny – klíčová dovednost současnosti a jedna z charakteristik moderního úřadu
 • Psychologické aspekty změny
 • Příčiny a projevy bariérových postojů ve vztahu ke změnám
 • Typologie osobnosti vztahující se ke změně
 1. Úloha vedoucího úředníka při vedení lidí v období změn
 • Vedení lidí v období změn
 • Proces vnímání změny a postoje zaměstnanců v průběhu změn
 • Techniky překonávání odporu k realizaci změn
 1. Komunikace vedoucích úředníků a motivace k přijímání změn
 • Manažerská komunikace a techniky vedení lidí v období změn
 • Řízení politiky přijetí změny
 • Identifikace názorů vedených podřízených v průběhu změny a jejich využití ve prospěch její realizace
 • Aktivační mechanismy a podpora změny

Více o kurzu naleznete v přiložené pozvánce.