Přihláška ke studiu

19. září 2006 - CEVRO News
19 Zář
 
  • Přihlášku ke studiu si můžete vyzvednout osobně v recepci školy nebo si ji můžete stáhnout zde.  
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete na adresu školy.

  • Adresa vysoké školy:

               CEVRO Institut

               Studijní oddělení

               Jungmannova 17

               110 00 PRAHA 1

 

  • Spolu s přihláškou je třeba doručit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.
  • Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč a je třeba ho uhradit na účet školy vedený u eBanky, a.s., číslo účtu: 2261283001/2400. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Konstantní symbol: 0558  Specifický symbol: 1701.