Jmenování nového ředitele CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie

01. září 2009
01 Zář
www.cevro.cz

V úterý 1. září 2009 jmenovala správní rada občanského sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie (dále jen CEVRO) novým ředitelem CEVRO Jiřího Kozáka s účinností ke stejnému dni.

Jiří Kozák nahradí ve funkci dosavadního ředitele Ladislava Mrklase, který v CEVRO působí osm let. CEVRO se za tu dobu stalo respektovanou politickou nadací nejen v České republice, ale i na celoevropské úrovni. Kromě aktivit zaměřených na vzdělávání, propagaci pravicových myšlenek a demokracie založilo CEVRO i soukromou vysokou školu CEVRO Institut. Právě do ní Ladislav Mrklas přechází, když byl k 1. září jmenován prorektorem pro rozvoj.

CEVRO bude i pod novým vedením pokračovat v tradičních aktivitách. Kromě toho již brzy představí i nové projekty, které budou směřovat k podpoře pravicové politiky a kultivaci politické scény obecně. Zároveň se budou rozšiřovat aktivity na podporu demokracie v Evropě, na nichž spolupracuje CEVRO se svými zahraničními partnery.

„CEVRO vždy udávalo směr politického vzdělávání v České republice. Bude tomu tak i nadále, což již brzy ukáží naše nové projekty, jejichž cílem je přiblížit politiku širšímu spektru obyvatel.“, řekl po svém jmenování nový ředitel.

Mgr. Jiří Kozák (1976) vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Od roku 2000 působil jako asistent v Senátu Parlamentu České republiky. V roce 2004 se stal projektovým manažerem CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie a od roku 2006 vedl projektové oddělené vysoké školy CEVRO Institut.