LKA v dubnu 2019

16. dubna 2019
16 Dub

Druhá dubnová sobota se nesla ve znamení Liberálně-konzervativní akademie. V rámci dopoledního bloku přednášel JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. o struktuře a principech evropského práva. Posluchačům mimo jiné přiblížil vyjednávání, která předcházela ratifikaci Lisabonské smlouvy. V závěru přednášky pak hovořil o ústavní a zákonné úpravě územní samosprávy v České republice, což ocenili zejména posluchači, kteří jsou v komunální politice sami aktivní.

Během odpoledne absolvovali posluchači závěrečnou přednášku z bloku ekonomie s Ing. Jaroslavou Kypetovou, Ph.D. Přednášející je nejprve seznámila se základy veřejných financí, vysvětlila soustavu veřejných rozpočtů v ČR a rozpočtovou odpovědnost, a poté se již plně věnovala daňové teorii a politice. Ke slovu se ale dostali i samotní posluchači. Velkou debatu vyvolaly například otázky spojené se zdaněním prostituce či internetového gigantu Google.