Jak číst Democracy Guide

Příručka je komparativní studií zkušeností vybraných zemí, které samy v nedávné minulosti prošly procesem demokratické transformace. Guide se zaměřuje na důležitost vyrovnání se s vlastní minulostí, zejména s ohledem na vypořádání se s představiteli někdejšího nedemokratického režimu, s transformací bezpečnostního aparátu, otevíráním archivů a významem uchování národní paměti. Nabízí srovnání rozličných přístupů a jejich výsledků.    

  • Můžete buď studovat každou zemi samostatně, poučit se z tamního vývoje a čerpat inspiraci pro svou vlastní zemi,
  • Nebo se můžete zaměřit na konkrétní téma a srovnat je napříč analyzovanými zeměmi. Guide pokrývá následující témata:

o   Transformace politického systému

o   Transformace bezpečnostního aparátu

o   Otevírání archivů

o   Lustrace

o   Vyšetřování a stíhání zločinů režimu

o   Rehabilitace obětí

o   Vzdělání a uchování památníků svědomí

o   Přehled událostí klíčových pro transformaci.

Pamatujte, Guide tu není proto, aby vám poskytl ideální vzor pro transformaci ve vaší vlastní zemi. Nabízí však rozličné zkušenosti a poskytuje šanci vybrat a aplikovat ty nejlepší metody. A pokud máte další otázky, náš expertní tým je vždy připraven vám pomoci. Stačí napsat projektové manažerce Guide Natálii Marákové.

 

Democracy Guide ke stažení