Dlouhodobé projekty

 

Politický manažer profesionál

Politický ma­na­žer profesionál je dlouhodobý a systematický projekt vzdělávání profesionálního aparátu ODS na všech úrovních. Za cíl si klade zkvalitnění odborné a komunikační připravenosti manažerské struktury ODS na vykonávání jejích běžných funkcí i fungování v zátě­žo­vých situacích.
 


Ženy a politika

Tento projekt si klade za cíl poskytnout ženám nástroje vzdělání a osobního rozvoje, neboť to považujeme za základ úspěchu. Chceme tak pomoci k větší účasti žen v české politice.

 

Koncepce vzdělávání

CEVRO se od svého vzniku věnuje politickému vzdělávání. Za tu dobu jsme uspořádali řadu školení pro kandidáty, politiky, ale i zájemce o aktivní činnost v politice.
 
CEVRO se významně podílelo na vzniku Koncepce vzdělávání ODS. To je strategický dokument zavádějící komplexní systém vzdělávání členů, kandidátů a politiků ODS. V rámci něj se konají semináře, workshopy, stáže a další akce.

 

Rising Stars

V rámci svých aktivity se CEVRO také podílí na podpoře demokracie ve světě, a to například v rámci projektu Rising Stars. Za uplynulé čtyři ročníky tohoto projektu jsme přivítali představitele demokratických sil z Barmy, Běloruska, Bhútánu, Bolívie, Hondurasu, Jižního Súdánu, Nikaraguy, Ruska, Súdánu, Sýrie a Zimbabwe.

 

Demokratické vzdělávání pro Egypt

Přechod k demokracii je velice komplikovaný a zdlouhavý proces. Samotný přechod vždy nemusí končit demokracií. Současná situace v Egyptě se stále nachází na cestě ke konsolidované demokracii.
 
Projekt Demokratické vzdělávání pro Egypt je založen na dlouholetých zkušenostech CEVRO s podobnými vzdělávacími projekty.
 
Cílem projektu je podpora představitelů egyptských prodemokratických politických stran a hnutí a zástupců nevládních a neziskových organizací formou intenzivního organizovaného vzdělávání v České republice. 
 
Účastníci semináře jsou vybíráni napříč egyptským demokratickým politickým spektrem. Každý měsíc přicestuje do Prahy 20 účastníků (zástupců vybraných politických stran), kteří stráví v Praze sedm dní. Každý seminář je zastřešen hlavním tématem a přednášky a workshopy vedou jak čeští, tak zahraniční lektoři. Semináře obsahují přednášky z politologie a policy analysis, mezinárodních vztahů, práva, ekonomie, managementu apod. 
 
První fáze projektu probíhala od března do října 2014. Téma jednotlivých seminářů byla: Coalition building, Sharing Experience with Democratic Transition, Policy Making, Political Campaigning, Economic Policy Making.
 
Projekt byl prodloužen do dubna 2015. 
 
 

Study Tour of Chinese Civil Society Leaders to the Czech Republic 

Od roku 2013 pořádá CEVRO ve spolupráci s Mezinárodním republikánským institutem (IRI) projekt Study Tour of Chinese Civil Society Leaders to the Czech Republic. V rámci tohoto projektu přijíždí na týden do České republiky zástupci čínských nevládních organizací, aby poznali aktivity zdejší občanské společnosti. V rámci programu poznávají každodenní chod CEVRO, setkávají se s představiteli dalších českých neziskových organizací a seznamují se s jejich aktivitami. Součástí programu jsou i přednášky na témata související s občanskou společností, např. občanské vzdělávání, vývoj občanské společnosti v českých zemích či právní souvislosti fungování nevládních neziskových organizací. Studijní cesty zatím proběhly v březnu 2013 a březnu 2014.