Garanti a lektoři

Jména odborných garantů a lektorů jsou zárukou nejvyšší kvality

 

Ekonomie

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (odborný garant)
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.

Mezinárodní vztahy

Tomáš Pojar, M.A. (odborný garant)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Politologie

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (odborný garant)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

Politický marketing

Ing. Marek Buchta, MBA (odborný garant)
Michael Skřivan
Mgr. Marek Hlavica

Právo

prof. JUDr. Alena Macková,Ph.D. (odborná garantka)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Komunikace a veřejná prezentace

PhDr. Jiří Frgal (odborný garant)
Ing. Bc. Hana Svobodová