Tým CEVRO

CEVRO je zapsaným spolkem, jehož činnost řídí správní rada ve složení:

Ivan Langer, předseda 

Jiří Frgal, místopředseda  

Ladislav Mrklas, místopředseda

 

Kontrolním orgánem CEVRO je dozorčí rada ve složení:

Jelena Dědková, předsedkyně

Roman Brnčal

Jaroslav Salivar

 

Výkonný tým CEVRO:

Ředitel: Šimon Zajíček

Projektová manažerka - koordinátorka Liberálně-konzervativní akademie: Michaela Oplíštilová