Tým CEVRO

CEVRO je zapsaným spolkem, jehož činnost řídí správní rada ve složení:

Ivan Langer, předseda 

Jiří Frgal, místopředseda  

Ladislav Mrklas, místopředseda

Jan Zahradil, člen

 

Kontrolním orgánem CEVRO je dozorčí rada ve složení:

Jelena Kriegelsteinová, předsedkyně

Roman Brnčal

Jaroslav Salivar

 

Výkonný tým CEVRO:

Ředitel: Jiří Kozák

Projektová manažerka: Lucie Buchtíková

Projektová manažerka - koordinátorka Liberálně-konzervativní akademie: Natálie Maráková

Projektový manažer - projekt Egypt: Mohamed Saad

Projektová asistentka - Michaela Oplíštilová

Koordinátor týmu Politický marketing: Marek Buchta

Stážisté: Jan Fiala, Monika Zuberová