Liberálně-konzervativní akademie ®

O Liberálně-konzervativní akademii

Liberálně-konzervativní akademie (LKA) je unikátním jednoročním mezioborovým neakreditovaným studiem, jež má za cíl rozšířit vědomosti účastníků ve vybraných společenských tématech. Tato témata se dělí do šesti okruhů: ekonomie, mezinárodní vztahy, politologie, politický marketing, právo, komunikace a veřejná prezentace. Liberálně-konzervativní akademie byla zahájena v roce 2003 a má již přes 500 absolventů. V září 2019 byl zahájen již 17. ročník s 36 posluchači.

LKA je organizována za podpory Nadace Konrada Adenauera

 

Studium

Studium zahrnuje devět výukových dnů, které se konají jednou měsíčně počínaje  zářím a konče  květnem. Přednáškový den je zpravidla věnován dvěma tematickým okruhům. Každý tematický okruh se skládá ze tří bloků, které na sebe úzce navazují. Studium je zakončeno v červnu složením vědomostního testu, sepsáním eseje na zvolené téma a její obhajobou před komisí. Úspěšní absolventi následně  obdrží "Diplom Liberálně-konzervativní akademie.“

Školné činí 8.000 Kž za rok. Cena zahrnuje lektorné, studijní materiály, obědy a dorbné občerstvení. 

 

Tematické okruhy

Ekonomie

 1. Peníze, finanční a měnová politika v domácích a mezinárodních souvislostech
 2. Veřejné finance; Daňová teorie a praxe
 3. Ekonomická analýza politiky

Mezinárodní vztahy

 1. Evropská unie: vývoj a současnost
 2. Národní zájmy
 3. Mezinárodní systém, aktéři mezinárodních vztahů

Politologie

 1. Úvod do politologie
 2. Vládní systémy v demokracii; Český politický systém
 3. Volební a stranické systémy

Politický marketing

 1. Výzkumy veřejného mínění
 2. Public relations
 3. Marketingové metody, marketingové řízení politických stran a marketingová komunikace

Právo

 1. Systém ochrany práv v ČR; Soukromé a veřejné právo
 2. Právo národní a právo evropské: co přinesla Lisabonská smlouva … ?
 3. Základy ústavního práva

Komunikace a veřejná prezentace

 1. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie
 2. Teorie komunikace
 3. Prezentační dovednosti

 

Časové schéma Liberálně-konzervativní akademie:

 

čas    předmět 
09.00 - 10.45    1. hodina prvního předmětu 
11.05 - 12.50    2. hodina prvního předmětu 
12.50 - 13.50     Oběd
13.50 - 15.35   1. hodina druhého předmětu 
15.55 - 17.40    2. hodina druhého předmětu 

 

Absolventi LKA o LKA:

Pavel Bělobrádek
bývalý místopředseda vlády a bývalý předseda KDU-ČSL, absolvent LKA 2009/2010
V Liberálně-konzervativní akademii jsem se opět přinutil ke studiu, vyslechl jsem od špičkových přednášejících inspirativní fakta a stanoviska, která mi, doufám, poslouží k lepšímu kritickému úsudku, k lepším dovednostem i k přímému použití v praxi.

Jan Čechlovský
bývalý poslanec PČR za ODS, absolvent LKA 2007/2008
Znáte ta předsevzetí, že si vyhradíte pro sebe jeden volný den v měsíci, kdy budete pouze číst odbornou literaturu a rozšiřovat své povědomí v oborech jako ekonomie, politologie, mezinárodní vztahy či právo? Takto samoorganizovaná rozhodnutí nebývají vždy systematická, a proto z vlastní zkušenosti mám dobrou radu - přihlaste se ke studiu Liberálně konzervativní akademie.

Marie Žiláková
manažerka ODS, absolventka LKA 2003/2004
Absolvování Liberálně-konzervativní akademie mě motivovalo ke studiu na CEVRO Institutu v Praze, obor Politologie a mezinárodní vztahy.

Jaroslav Poláček
volební manažer TOP 09, absolvent LKA 2006/2007
Liberálně-konzervativní akademiepro mě byla příležitostí poznat nové lidi a navázat kontakty, které mi pomáhají dodnes. Pomohla mi pochopit, jak důležité je, když se někdo v politice rozhodne prohloubit své vzdělání a v neposlední řadě jsem byl příjemně překvapen vysokou úrovní přednášejících.

Iveta Táborská
bývalá starostka Vsetína za ODS, absolventka LKA 2003/2004
Když jsem nastupovala do právě otevřené Liberálně-konzervativní akademie, netušila jsem, že právě zde si vytvořím základy pro svou budoucí práci. Možnost třídit si své dosavadní znalosti, zkušenosti a myšlenky díky přednáškám renomovaných lektorů, diskuzí se spolužáky a zajímavými lidmi  byla neocenitelná. I tato zkušenost přispěla k rozhodnutí se po letech vrátit jako student CEVRO Institutu.

 

V roce 2011 CEVRO zahájilo projekt Liberálně-konzervativní akademie II, která je určena výhradně absolventům jednoroční LKA. Jedná se o jednodenní kurzy, které prohlubují znalosti v některém z oborů společenských věd nebo se věnují aktuálním tématům, která hýbou politickým děním. V roce 2011 proběhly semináře "Sociologická znalost v politice" nebo "Finance a EU". V roce 2012 se pak uskutečnily semináře "Nový občanský zákoník" a "Jak se tvoří politiky". V roce 2013 byla LKA II věnována společenskému vystupování a tzv. memory trainingu. Na jaře 2014 se konal seminář "Soukromé vlastnictví jako pilíř sociálně-tržního hospodářství", za účasti Matthiase Kleina, člena MIT (hospodářského sdružení CDU/CSU). V listopadu 2014 pak proběhl seminář "Demokracie - 25 let poté". V roce 2015 byla LKA II věnována tématu subsidiarity. Tématem semináře v roce 2016 byla problematika regionální politiky a regionálního rozvoje, o rok později účastníci diskutovali o konzervativních hodnotách pro 21. století. V rámci nejaktuálnějšího semináře LKA II, který proběhl v červnu 2018, bilancovali někdejší absolventi členství ČR v EU a debatovali o výzvách a budoucím směřování evropské integrace. 

® Liberálně-konzervativní akademie je ochrannou známkou CEVRO.