Akce

Proběhlo

Sociální stát - sen, či noční můra?

31. března 2004 09:58
31 Bře

Před několika dny vyšel sborník z konference „Sociální stát – sen, či noční můra?“, která se konala v dubnu 2004. Konference si kladla za cíl pomoci definovat základní pojmy sociálního státu a shrnout zkušenosti a praxi českých sociálnědemokratických vlád. Konferenci pořádala Vysoká škola Jana Amose Komenského, CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie s podporou Nadace Konrada Adenauera.

Sborník kopíruje strukturu konference a je tedy rozdělen do tří částí: ekonomické, politologické a mediální. V první části jsou příspěvky děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Jiřího Schwarze a analytika PPF Pavla Kohouta. Politologická část se skládá z příspěvků Janadd Holzera z Masarykovy univerzity v Brně a Jana Outlého z VŠJAK. Do mediální části přispěli Petr Žantovský z VŠJAK a Radim Hreha z internetového serveru Česká média. Sborník také obsahuje přepis nejzajímavějších názorů, které padly v rámci diskuse ve všech třech blocích. O úvodní slovo sborníku se postarali předseda správní rady CEVRO Ivan Langer a zástupce Nadace Konrada Adenauera Irena Homolová. Závěrem přispěl rektor Vysoké školy Jana Amose Komenského Luboš Chaloupka.

Po přečtení sborníku vám mohu doporučit jediné – přečtěte si ho, opravdu to za to stojí.