Akce

Proběhlo

Česká protidrogová politika – je důvod k revizi?

07. dubna 2004 14:28
07 Dub
20. dubna 2004Poslanecká sněmovna Parlamentu ČRIvan Langer a CEVRO
Mezinárodní konference pod záštitou
místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ivana Langera organizovaná ve spolupráci s CEVRO - Liberálně-konzervativní akademií se konala v úterý 20. dubna 2004 v Poslanecké sněmovně. konference se zúčastnily téměř dvě stovky hostů, mezi nimiž v drtivé míře převažovali odborníci zabývající se touto problematikou.

 

Konference byla členěna do tří bloků, které reprezentovaly tři pohledy - politický, epidemiologicko-poskytovatelský a konečně legislativní, resp. trestně-právní.

Pohled politický reprezentovali místopředseda vlády ČR Petr Mareš, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková, Danillo Ballota z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a pražský primátor Pavel Bém.

Pohled epidemiologů a poskytovatelů služeb přinesly diskusní příspěvky Alexise Goosdeela z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, předsedy Poradního výboru pro sběr dat o drogách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Ladislav Csémyho, vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Viktora Mravčíka, předsedy Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.P. Petra Popova, předsedy A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevenci a léčbou drogových závislostí Jiřího Richtera a ředitele Diecézní charity Brno a místopředsedy občanského sdružení Podané ruce Oldřicha Haičmana.

Pohled legislativní a trestně právní reprezentovali Prof. Rainer Schmidt z Lékařské univerzity ve Vídni, člen Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik OSN, dále ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR Jiří Komorous, první náměstek generální ředitelky Vězeňské služby ČR Bohuslav Burkiewicz, ředitel odboru boje proti podloudnictví Generálního ředitelství cel Bohumír Marek a soudce Nejvyššího soudu ČR a vedoucí odborné skupiny pro rekodifikaci trestního zákona Pavel Šámal.

Po vystoupením hlavních mluvčích následovala vždy bohatá diskuse. Záznam vystoupení i diskuse bude vydán ve formě konferenčního sborníku, který si můžete objednat prostřednictvím formuláře.