Akce

Proběhlo

Reforma veřejné správy v souvislostech

12. března 2004 13:43
12 Bře

V sobotu 13. března uspořádalo Oblastní sdružení ODS Žďár nad Sázavou společně se sdružením CEVRO konferenci pro členy a zastupitele ODS s názvem „Reforma veřejné správy v souvislostech“. I přes mnohými nedoporučovaný sobotní termín si do velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře n. S. našla cestu téměř čtyřicítka hostů, kteří svojí příslušností k jednotlivým oblastem Kraje Vysočina pokryli téměř celý region.

Jako hlavního řečníka jsme pozvali dlouholetého primátora Teplic a zároveň senátora Jaroslava Kuberu. Dále zde vystoupili Ivo Strejček, kandidát do Evropského parlamentu, Miroslava Němcová, místopředsedkyně ODS a PS PČR, Miloš Vystrčil, kandidát na hejtmana i další kandidáti do krajských voleb. Činnost organizace CEVRO hostům představil její ředitel Ladislav Mrklas.

Konference byla rozdělena do tří bloků. V prvním, nazvaném „Praktické postřehy ke změnám ve státní správě“, měl volné pole působnosti Jaroslav Kubera. Ve druhém bloku hovořil o „perspektivách spolupráce krajských a obecních samospráv“ současný náměstek hejtmana Miloš Vystrčil. Třetí blok o „možnostech praktické spolupráce samospráv a jejich těsnějším propojení“ byl vyhrazen dvěma dlouholetým a výrazným starostům – Jaromíru Brychtovi (Žďár n. S.) a Ivo Rohovskému (Měřín).

Největší ohlas vzbudilo vystoupení Jaroslava Kubery. Z kritiky současného uspořádání veřejné správy se dostal až k bravurně vyargumentované obhajobě pravicového programu nejen na komunální úrovni. Hosté se dověděli, že Teplice (stejně jako Žďár) hospodaří s rozpočtovým přebytkem, že dotace by měly být ve stanovách ODS označeny za sprosté slovo (protože jsou prokorupční), že i mnozí komunální politici ODS vládnou na radnicích socialisticky, že radnicím nikdy nepřišlo tolik korespondence, dotazníků a kontrol jako po „reformě“, (...), že neziskové organizace nemají automatický nárok na přežití (= na dotace), i když si to mnohé myslí, ale i mnoho drobných rad, které přišly vhod zejména přítomným zastupitelům a starostům. Jedinou možnou obranou komunálních politiků musí být tvrdý postup proti centrální vládě, hledání kliček v zákonech a porážení byrokratů jejich vlastními zbraněmi. A jaký recept má Jaroslav Kubera na drtivé vítězství ve volbách? „Říkat lidem pravdu, a to za všech okolností, ať už je sebedrsnější.“

Miloš Vystrčil apeloval na větší koordinaci kroků představitelů ODS na jednotlivých úrovních, jedině jednotný postup může přinést pozitivní výsledky. Jaromír Brychta zopakoval své výhrady k reformě veřejné správy, která je podle něj spíše zbytečně drahou deformou. Ivo Rohovský na závěr popsal své zkušenosti jak z pozice starosty, tak i krajského radního.
Vzhledem k velmi příznivému ohlasu přítomných hostů březnová konference jistě nebyla poslední letošní akcí pro členy ODS na Vysočině.