Akce

Proběhlo

Osvobození, revoluce, transformace: Střední Evropa v roce 1945 v interdisciplinární perspektivě

05. listopadu 2015 18:00 - Jungmannova 17, Praha
05 List

Centrum středoevropských studií vysoké školy CEVRO Institut Vás zve na konferenci „Liberation, Revolution,Transformation Central Europe in 1945“, která se uskuteční na půdě vysoké školy CEVRO Institut ve dnech 5. a 6. listpadu 2015.

Konference si klade za cíl propojit často oddělené debaty o meziválečné, válečné a poválečné Evropě a zároveň představit rok 1945 jako klíčový moment historické změny. Události roku 1945 přinesly v evropském prostoru celou řadu zásadních změn. Zhroucení nacionálně socialistického panství doprovázelo formování poválečných ekonomických, sociálních či správních systémů, nástupu levicového socialismu a počátky studené války. Těmto fenoménům se věnují konferenční příspěvky domácích a zahraničních odborníků.

Hlavním hostem bude americký historik Chad Bryat, jehož přednáška ve čtvrtek večer bude tlumočena do českého a německého jazyka.

Pozvánka/program ke stažení.

Zájemce o účast, prosíme, o registraci prostřednictvím online formuláře, který naleznete zde