Akce

Proběhlo

Insolvenční zákon ve světle praxe, aktuální novely a dalších možných změn

12. listopadu 2015 09:00 - Jungmannova 17, Praha
12 List
Vysoká škola CEVRO Institut Vás zve na konferenci „Insolvenční zákon ve světle praxe, aktuální novely a dalších možných změn“, která se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v sídle vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1. Konferenci pořádá vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners Praha. Moderátorem je doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 
Zájemce o účast, prosíme, o registraci prostřednictvím online formuláře, a to  nejpozději do 9. 11. 2015. 
 

Program:

9.00  Registrace účastniků
 
9.30  Zahájení – prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (rektor CEVRO Institut)
 
10.00 – 10.30 prof. JUDr. Jan Dědič (VŠE Praha, KŠB Praha):
Je započtení pohledávky na poskytnutí příplatku zvýhodňujícím nebo zkracujícím právním úkonem
podle insolvenčního zákona?
 
10.30 – 11.00 JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. (IES FSV UK Praha, Clifford Chance Praha, of counsel):
Aktuální novela insolvenčního zákona – otázky a náměty.
 
11.00 – 11.30  Mgr. Juraj Alexander, LL.M. (IES FSV UK Praha, Dentons Praha)/
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (ÚSP AV ČR, PRK Partners Praha, of counsel, CEVRO Institut Praha):
Standardizace zjišťování úpadku soudem (přenos německé zkušenosti do ČR).
 
11.30 – 12.00 Diskuse
 
12.00 – 12.45  Občerstvení
 
12.45 – 13.15  doc. JUDr. Kristian Csach, Ph.D. (PF UPJŠ Košice, PRK Partners, Bratislava, of counsel):
Reakce na hrozící úpadek – slovenská zkušenost.
 
13.15 – 13.45  JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. (Krajský soud České Budějovice, místopředseda pro věci obchodní a správní): Oddlužení, vybrané změny z aktuální novely.
 
13.45 – 14.00 Coffebreak
 
14.00 – 14.30 Tom Fencl, CFA (IES FSV UK Praha, CFA Society Czech Republic,
Tom Fencl Advisory): Pohled investičního bankéře: Kapitálový trh, korporátní financování a insolvence.
 
14.30 – 15.00 JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D, LL.M. (Nejvyšší správní soud,  soudce, CEVRO Institut Praha):
Kárný přezkum jednání insolvenčních správců.
 
15.00 – 16.00  Diskusní panel
 
16.00  Zakončení konference
(čas ukončení je orientační podle vývoje diskuse).