Akce

Proběhlo

LKA II: Subsidiarita jako hledisko každodenního politického rozhodování

03. října 2015 00:00 - Jungmannova 17, Praha
03 Řij

                         

V sobotu 3. října se konal další ze seminářů v rámci tzv. LKA II, která je určena absolventům Liberálně-konzervativní akdemie. CEVRO několikrát do roka pořádá semináře, které rozvíjejí znalosti absolventů nabyté v rámci jednoleté Akademie. Absolventi mají zároveň možnost znovu se setkávat a udržovat tak kontakty.

Tentokrát byl seminář věnován tématu subsidiarity a nesl název Subsidiarita jako hledisko každodenního politického rozhodování.

V dopolední přednášce Centrální správa vs. samospráva: Kde jsou hranice? se Miroslav Sylla věnoval otázkám subsidiarity ve vztahu k veřejné správě. Odpoledne se pak pozornost přesunula na evropskou úroveň. Tomáš Břicháček z Ministerstva spravedlnosti totiž hovořil o Subsidiaritě a evropské integraci.   

Seminář se uskutečnil za laskavé podpory Konrad-Adenauer-Stiftung.